SEIKLUS OPL
KULTUURISUVI

Alushariduse kvaliteet rahvusvahelises arutelus

27. sept. 2013 Tiia Õun Tallinna Ülikooli dotsent

Tallinna ülikoolis toimus 28.–31. augustini rahvusvaheline EECERA 23. konverents, mis ühendab Euroopa alushariduse uurijaid, juhte, õpetajaid ja üliõpilasi. Konverentsi Eesti-poolne peakorraldaja oli Tallinna ülikooli […]

Alushariduse õpetajate professionaalsusest

27. sept. 2013 Marika Veisson Tallinna Ülikooli professor

Lasteasutuse õpetajate professionaalsus, õppekava, koostöö vanemate ja ühiskonnaga, lasteasutuse kvaliteet on lasteaiast kõneldes kõige olulisemad märksõnad. Tallinna ülikooli eelkoolipedagoogika osakond on oma uurimustes nendest […]

Koostegemine pakub rõõmu

24. sept. 2013 Svetlana Roht vanemõpetaja, õueala- ja sisekujunduse töörühma liige

Kõik uus on äraunustatud vana, väidab rahvasuust kõlav mõttetarkus. Tänaseks on Põlva lasteaia Lepatriinu mänguväljak saanud rikkamaks kahe ronimisussi ja kolme õueprügikasti võrra, mis […]

Mitmikud lasteaias

20. sept. 2013 Mirjam Esperk, Tiina Vapper

Mitmikud rühmas, mõnikord isegi mitu komplekti korraga, võib olla õpetajate jaoks paras väljakutse. Oma mõtteid ja tähelepanekuid sel teemal jagavad kaks kaksikutest laste ema. […]

Heatahtlikkus on hinnas

13. sept. 2013 Pärje Ülavere, Marika Veisson

Tallinna ülikooli teadlaste uuring on selgitanud välja koolieelsete lasteasutuste direktorite, õpetajate ja lapsevanemate väärtushinnangud. Väärtused kuuluvad lahutamatult inimellu. Neist juhindudes tehakse elu tähtsad ja […]