OPL MANG

Mängult, see on päriselt

5. mai 2017 Karl Kello toimetaja

Virtuaalreaalsuses kipub piir tegelikkuse ja mängumaailma vahel kaduma. Peagi jõuab virtuaalreaalsuses üles kasvanud põlvkond ühiskonna juhtpositsioonidele. Küllap tuleb neil siis mõnigi kord üllatusega sedastada, […]

Lapsed füüsikat õpetama

28. apr. 2017 Raivo Juurak toimetaja

Möödunud nädalal tegid kõik Tallinna kutsekoolid ühise dessandi Maardusse. Tutvustuslauad pandi üles vabaajakeskuses Keemikute tänaval. Silma torkas, et kõik kutsekoolid astusid üles meistrite gildi […]

Rõõm liikumisest

13. apr. 2017 Heiki Raudla peatoimetaja

Minu jaoks on „kehaline kasvatus” vana ja agressiivne termin ja mulle täitsa meeldib, et see asendatakse nimetusega „liikumisõpetus”. Loodan, et sellega muutub ka õppeaine […]

Poolikud lahendused

7. apr. 2017 Tiina Vapper toimetaja

Mõni aeg tagasi oli saate „Plekk­trumm” külaliseks sotsiaalantropoloog Aet Annist, kes tegi kümmekond aastat tagasi uurimuse selle kohta, kuidas kolhooside ja sovhooside sulgemine mõjutas […]

Elu kutse

31. märts 2017 Sirje Pärismaa toimetaja

Iga kevad toob koos vitamiinivaeguse, salakavalate tuulte ja riigieksamite algusega tuhandetele noortele küsimuse „Kelleks saada?”. Vastust anda tuleb ka õpetajail. Ja vastust leida on […]

Lollitunnistus

24. märts 2017 Raivo Juurak toimetaja

Tartu koolijuhtidel on kindel plaan loovainetes numbrilisest hindamisest loobuda. Tore algatus, aga saab minna veel kaugemale. Miks kaotada numbrid ainult loov­ainetes? Kas matemaatika-, keemia- […]

Lihtsalt õppimata!

17. märts 2017 Raivo Juurak toimetaja

Emakeelepäeval räägiti kõige muu kõrval muidugi ka seda, et lapsed oskavad eesti keelt üha halvemini. Nende tekstid olevat järjest raskemini mõistetavad. Järeldus oli loomulikult, […]

Õpetaja, kirjuta raamat!

3. märts 2017 Raivo Juurak toimetaja

Selline mõte tekkis lugedes OECD äsja ilmunud ülevaadet õpetajakutse kohta. Seal toonitatakse, et hariduses mustab teooria ja praktika vahel põhjatu kuristik. Õpetajad tahaksid õppida […]