Mida lapsed tahavad?

13. sept. 2013

Sina räägid siis, kui kana pissib!” hõikas üks jõngermann. – „Praekana!” täpsustas teine. Mõlemad naersid ennast oimetuks. Vanasti kasvatati sellise manitsusega lapsi. Ei mingit […]

Riigieksamid – Eesti hariduse oluline väärtus

13. sept. 2013 Madis Somelar Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi juhatuse esimees, õpetaja-metoodik

Kui riigieksamite süsteemi muutma hakati, rõhutati vajadust suurendada rõhuasetust reaalainetele. Kõneldi vajadusest tõsta eksami sooritamise lävendit 20%. Kahjuks on praeguseks kujunenud olukord kaugenenud esialgsest […]

Otsitakse õpetajat?

12. sept. 2013 Tarvo Siilaberg Tartu Luterliku Peetri Kooli direktor

Juba pikemat aega ei vasta koolivõrk Eesti demograafilisele situatsioonile, mida viimasel paaril kümnendil on iseloomustanud negatiivne iive, elanikkonna koondumine linnadesse ja väljaränne. Sellest aspektist […]

Kristi Vinter: Veel kord haridusuuendusest

10. sept. 2013 Kristi Vinter TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor

Õppeaasta algus on inspireerinud paljusid inimesi agaralt hariduse üle arutlema ning ka Õpetajate Lehes on viimastel nädalatel ilmunud mitu mõtlemapanevat artiklit. Kõigi nende ühiseks […]

Kui nutt tuleb kooli…

9. sept. 2013 Anto Veldre RIA infoturbe ekspert

Erinevatel konverentsidel on palju räägitud turvalisusest. Turvaline on nii koolitee kui ka koolis olek. Ühtlasi on meie õpilased (ning ka koolid) astunud sammu edasi […]

Kool kui lahtihaagitud vagun

6. sept. 2013 Alli Lunter Viljandi Kesklinna kooli õpetaja

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused jätavad kõik olulise õpetaja ja kooli lahendada. Ametlikus retoorikas nimetatakse seda iseseisvuse ja vabaduse suurendamiseks. Aga kas see ikka on […]

Asjast ka, sedapuhku

6. sept. 2013 Karl Martin Sinijärv kirjanik

Üks viimasel ajal mõistetavatel põhjustel laialt levinud välismaakeelseid mõttekäike kõlaks eesti keelde ümberpanduna umbes nõnda: „Kas peaks minema Süüriasse süürlasi tapma põhjusel, et süürlased […]

Kuidas õpetada 21. sajandi noori?

6. sept. 2013 Andres Arrak majandusõppejõud

Kooliaasta alguses on ühiskondlikku teadvusse (taas) jõudnud haridustemaatika. Haridusminister Jaak Aaviksoo konstateerib, et eesti kool ehk siis õppimine peab olema huvitav. Endise rektori Mati […]