ÕPL tellimine
SEIKLUS

Kõva valuuta

12. okt. 2018 Sirje Pärismaa toimetaja

Ühe suure ajalehe kunagisel vastutaval väljaandjal oli kombeks oma töötajaile, kes pärisid palgatõusu järele, pilkamisi öelda: parim autasu ajakirjanikule on lugejate tänu. Mõistagi ajas […]

Kas õpetada või meeldida?

5. okt. 2018 Rasmus Kits õpetaja

Eelmisel nädalal avalikkuseni jõudnud eKoolis toimunud muudatustest võib suurimaks nimetada vast seda, et nüüdsest on võimalik ka õpilastel anda hinnanguid õpetaja tööle. Selline uudne […]

Valida saab seda, mida on

5. okt. 2018 Priit Pärnapuu toimetaja

„Inimelu võtmise otsust ei tohi iial delegeerida masinale,“ on lühidalt pöördumise sisu, millele tänavu juulis kirjutasid alla paljud tuntud IT-arendajad üle terve maailma. Teiste […]

Vägivaldne laps on kasvatuse vili

28. sept. 2018 Toivo Niiberg psühholoog-nõustaja ja koolitaja

Iga rahvas sünnitab ja kasvatab ise endale oma mõrtsukad. Vägivalla ärahoidmiseks tuleb esmalt lõpetada vägivald laste suhtes. Väidetakse, et iga väikelapse näol püsib esmalt […]

Noorte kuritegevust võis ette näha

28. sept. 2018 Peep Leppik PhD, pedagoog-metoodik

Teadust austava inimesena toon välja mõned sõlmküsimused, millest peaks Eestis kiiresti hakkama laste (alaealiste) arendamisel-kasvatamisel ja õpetamisel lähtuma, et siia kümmekonna aasta pärast mingi […]

Miks nad on passiivsed?

28. sept. 2018 Raivo Juurak toimetaja

21. septembril esitleti Telliskivi loomelinnakus värsket noorteseire aastaraamatut, mille peateema on noorte osalus. Selgus, et Eesti noorte kodanikuaktiivsus ja osalus on madalam kui näiteks […]

Vigadest õpitakse

28. sept. 2018 Valdar Parve filosoof ja psühhiaater

Jõudnud kolmat korda algkooli – lastelastega, täheldan õpitöösse üleüldiselt sisse planeeritud viga. Kirjutama õppimise eas, 1., 2. ja 3. klassis kasutab koolijüts eksikirja kustutamise kõrgtehnoloogilist […]