Soome 2

Õpilasest sõduriks ja kodanikuks

23. veebr. 2017 Igor Kopõtin KVÜÕA sõjaajaloo lektor

Tänapäeva kaitsevägi on kool, milles õpetatakse noortele oskusi ja teadmisi riigikaitsest. Ajateenistuse päevakord on jagatud õppetundideks, kus ohvitserid ja allohvitserid täidavad õpetajate ja instruktorite […]

Sõnal sabast: Peagu

23. veebr. 2017 Priit Põhjala

„Peagu”, määrsõna „peaaegu” loomulik kuluvorm, on üks neid sõnu, mida ma olen juba mitu aastat siin-seal propageerinud. Ega ka „peaaegul” endal suuremat häda ei […]

Alanud on rahuloluküsitlus

23. veebr. 2017 Aivar Ots haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert

Õpilaste rahulolu on pälvinud suurt tähelepanu nii koolides kui ka avalikkuses laiemalt. Ennekõike on räägitud õpilaste rahulolematusest, selle põhjustest ja tagajärgedest. Küsimuse olulisusest saavad […]

Õppimise korraldamine tasemegruppides

17. veebr. 2017 Anna-Liisa Jõgi Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur

Mis eesmärgil tasemegrupid luuakse? Kuidas eesmärgini jõutakse ja mil moel selleni jõudmist jälgitakse? Mille alusel tasemegrupid moodustatakse ja kas see viis töötab eesmärgi heaks? […]

Exegi monumentum*

17. veebr. 2017 Olga Saikovskaja Kostivere kooli direktor

Juhtusin saatesse „Suud puhtaks”, kus kuulasin tuntud ühiskonnategelaste, poliitikute ja ajaloolaste arvamust selle kohta, kas Eesti Vabariigi esimene president väärib ausammast Toompea lossi kõrval […]

Paberilt laborisse

17. veebr. 2017 Heiki Raudla toimetaja

„Mis puutub vaimsesse kultuurisse, siis ületab enamik Euroopa rahvaid neid kaugelt, sest väga vähesed eestlased on kirjutama õppinud. Nad on vaesed ja paljude asjade […]

Keelekaste: Mitmuses või ainsuses?

17. veebr. 2017 Priit Põhjala

Eesti keeles on mõned nimisõnad, mida enamasti kasutatakse ainult mitmuses. Tüüpiline näide on „püksid”. Liitsõnadesse, tõsi küll, passib hästi ka ainsus, näiteks „püksipaar” ja […]

Koda kodutule

17. veebr. 2017 Kaarel Tarand kolumnist

Üldrahvalik mure Eesti Vabariigi presidendi eluaseme pärast vohab mõõtmetes, nagu oleks poliitiline klass otsustanud järgmisel korral presidendiametisse nimetada inimese, kes seni kodutuna lageda taeva […]