Õpetajate Leht

Loobuge valedest eeldustest!

25. mai 2018 Peep Leppik teadlasest koolmeister

Viimasel paarikümnel aastal on toimunud Eesti koolides seoses õpetamise ja kasvatuse mõtestamisega möll – tehnoloogia, demokratiseerimine, muudetud õpikäsitus jne. Kõik enese tarkusest või kedagi-midagi ahvides. […]

Kelle asi on haridusinfo?

25. mai 2018 Sirje Pärismaa toimetaja

Veendusin hiljuti omal nahal, et maavalitsuste ärakaotamisega kadus ka sel tasandil info kogumine ja analüüs. Tahtsin saada ülevaate kirjutamiseks andmeid, millistes Eestimaa valdades-linnades on […]

#õppidasaabkoolis

18. mai 2018 Marjeta Venno Tartu erakooli õppedirektor

Eesti haridusmaastikul on minister Mailis Repsi eestvedamisel alanud arutelu kodustest töödest. Olen selle teema tõstatamise julguse eest ministrile väga tänulik. Koduste tööde maht peab […]

Unistuste koolimaja

18. mai 2018 Raivo Juurak toimetaja

Meie koolimajade arhitektuur pärsib uue õpikäsituse rakendamist. Sellist mõnevõrra ootamatut mõtet toonitati 10. mail kooliarhitektuuri konverentsil. Kõik nõukogude aja koolimajad soovitati ümber ehitada, mõned […]

Õpetaja kui arvamusliider

18. mai 2018 Mare Rossmann endine õpetaja

Eesti peapiiskop Urmas Viilma on öelnud, et kirikuõpetaja peab saama koha ühiskonna arvamusliidrite laua taga. Kas ka kooliõpetaja peaks seal koha sisse võtma? Tõsi […]

Sõnal sabast: Juttur

18. mai 2018 Priit Põhjala

Üks esimesi sõnu, millest siinses veerus räägitud sai, oli „luusur“. Ehk mäletate – unarsõna, millel pole mingit pistmist „luuseriga“, vaid mis seostub hoopis „(töö)-luusiga“. Kui […]

Ärme käitume köögitüdrukutena!

11. mai 2018 Peep Leppik teadlasest koolmeister

See Tuglase ütlemine inimese kohta, kes köögitüdrukuna kuulatab peretoa ukse taga ja kuulutab siis ilmale „uudist“, sobib just asjatundmatute inimeste kohta … Keegi nägi […]