Raha ei ole ega tule!

10. mai 2019 Mare Rossmann endine õpetaja

Kui ma seda lugu kirjutan, kõlab Vikerraadios: „Laiali on kõik mõtted ja tunded. Laiali on kõik taevas ja maa …“ See laul iseloomustab hästi […]

Klassiõpetajaks õppimine peab jääma paindlikuks

10. mai 2019 Matle Haavistu, Tiina Kand, Elerin Kaselt, Dina Mikfeldt, Brita Nurmik ja Karmen Raik Tallinna ülikooli klassiõpetaja eriala 3. kursuse tudengid

Eesti üldhariduskoolid seisavad õppeperioodi alguses silmitsi olukorraga, kus neil puuduvad võimalused saata klassi ette kvalifitseeritud õpetaja. Töötavate õpetajate ning samal ajal klassiõpetaja eriala tsükliõppe […]

Millal inimene õpib?

3. mai 2019 Annika Poldre toimetaja

Pealkirjas esitatud küsimusele teab vist igaüks vastust: kogu elu. Millal hakkab inimene omandama eluks vajalikke isikuomadusi, seda, mille järele üha rohkem vajadust ja puudust […]

Kaasavast haridusest on kasu kõigile

3. mai 2019 Nele Labi SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht

Laste kergekäeline erikoolidesse ja -klassidesse suunamine ning lapsevanema otsustusõiguse piiramine on ohtlik tee, mida mööda me minna ei tohi. 12. aprillil ilmus Õpetajate Lehes […]

Muutuva ühiskonna käsitlemine koolis

26. apr. 2019 Sulev Valdmaa Jaan Tõnissoni instituudi kodanikuhariduse keskuse juhataja

Jaan Tõnissoni instituudi (JTI) kodanikuhariduse keskus on alates instituudi loomisaegadest tegelnud üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse õppeaine esmalt ellujäämisele kaasa aitamisega ja seejärel arendamisega. Küllap kolleegid, kes […]