OPL MANG

Kasvatusteaduse konkursist 2017

19. apr. 2017 Jaan Kõrgesaar žürii esimees, TÜ prof emer

Eesti teadusagentuur korraldas koostöös HTM-i ja EAPS-iga järjekorras 26. kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi. Tänavu laekus võistlema 34 tööd. Doktoriväitekirju esitati kümme, neist kuus olid […]

Inglise meel inglise keeles

7. apr. 2017 Irene Tiivel inglise keele õpetaja

Mõtteid ja kogemusi võõrkeele õpetamisest ja õppimisest, sh eriti idiomaatikast kitsamas ja laiemas mõttes. Uku Masing on öelnud: „Keeles avaldub ühe rahva meel.” Iga […]

Kui kauaks jätkub uuendatud õpikäsitusest?

31. märts 2017 Edgar Krull TÜ emeriitprofessor

Praegu toimuva järjekordse kooliuuendus­liikumise keskne märksõna on uus õpikäsitus, millele lisandub hulk alternatiivseid nimetusi, nagu muudetud õpikäsitus (MÕK), uuendatud õpikäsitus jne. Tallinna ülikooli haridusinnovatsiooni […]

Rektorikandidaadid piike ei murdnud

17. märts 2017 Sirje Pärismaa toimetaja

30. märtsil valib Tartu ülikooli valimiskogu järgmiseks viieks aastaks rektori. Kandidaadid, senine rektor professor Volli Kalm ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ja […]

Teadmine ja tasakaal

10. märts 2017 Tiiu Kuurme kasvatusteadlane

Teaduste funktsioonide taandamine näitajate tootmiseks on järsult muutnud väärtusi. Peaaegu on kadunud tähenduse omistamine uuritava (ja õpetatava) sisule. Olen õpinguajast saanud kaasa aukartuse teaduse […]

Virtuaalreaalsus saab tegelikkuseks

3. märts 2017 Eduard Petlenkov TTÜ infotehnoloogia teaduskonna arvutisüsteemide instituudi arukate süsteemide keskuse juht, dotsent

Eelmine ja käesolev aasta on tehnoloogiamaailmas kahtlemata virtuaalse reaalsuse tuleku aeg. Mis asi on virtuaalne reaalsus ehk tehistegelikkus? Mille poolest erineb see täiendatud […]