Teadusharidus

Teadmine ja tasakaal

10. märts 2017 Tiiu Kuurme kasvatusteadlane

Teaduste funktsioonide taandamine näitajate tootmiseks on järsult muutnud väärtusi. Peaaegu on kadunud tähenduse omistamine uuritava (ja õpetatava) sisule. Olen õpinguajast saanud kaasa aukartuse teaduse […]

Virtuaalreaalsus saab tegelikkuseks

3. märts 2017 Eduard Petlenkov TTÜ infotehnoloogia teaduskonna arvutisüsteemide instituudi arukate süsteemide keskuse juht, dotsent

Eelmine ja käesolev aasta on tehnoloogiamaailmas kahtlemata virtuaalse reaalsuse tuleku aeg. Mis asi on virtuaalne reaalsus ehk tehistegelikkus? Mille poolest erineb see täiendatud […]

Kuidas me Otsimit tegime

17. veebr. 2017 Tuuli Hiiesalu TÜ haridusteaduste instituudi kommunikatsioonispetsialist

Saime valmis mängu prototüübi, mis loodetavasti lastele meeldib ning aitab neil õppida lugemist ja keelt nii, et nad sellest ise arugi ei saa. […]

Anti üle noore teadlase preemiad

10. veebr. 2017 Vabariigi Presidendi Kantselei

6. veebruaril andis president Kersti Kaljulaid Kadriorus vanemteadur Tõnu Eskole üle Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia, vanemteadur Heli Luknerile noore teadlase eripreemia […]

Mindfulness hariduse kontekstis – mida oleks selle kohta kasulik teada

27. jaan. 2017 Riin Seema, PhD, TLÜ alushariduse didaktika lektor; Egle Säre, Vaikuseminutite koolitaja, TÜ haridus­teaduste assistent, haridusteaduste doktorant; Kristel Põder, Vaikuseminutite koolitaja, TÜ religioonipsühholoogia doktorant

Haridus- ja teadusministeeriumi lühiajaliste haridusuuringute konkursi raames viidi läbi pilootuuring „Mindfulness-tüüpi harjutuste õppe- ja kasvatustöösse lõimimise metoodikad ja õpetajate senised kogemused kaasavas hariduses”. […]