MATEMAATIKA

Õpilane hindab õpetajat

22. märts 2013 Varje Tipp Pärnumaa kutsehariduskeskuse arenguosakonna juhataja

Pärnumaa kutsehariduskeskuses on teist aastat kasutusel elektrooniline tagasisidesüsteem. Möödunud õppeaastal toimus piloteerimine ja käesolevast õppeaastast soovitatakse igal õppijal anda pärast õppemooduli lõppu tagasisidet õppeprotsessi […]

Narvas avati haridus­innovatsioonikeskus

8. märts 2013 Ago Gaškov

Narva kolledži haridusinnovatsioonikeskusse on oodatud kõik koolitamisega tegelevad inimesed lasteaiaõpetajatest kutseõppeasutuste pedagoogideni. Tartu ülikooli Narva kolledži haridusinnovatsioonikeskus (HIK) ühendab lastevanemate akadeemia, Ida-Viru nõustamiskeskuse ja […]

Õppima võib tulla ka talvel!

2. märts 2013 Elyanna Romanova Narva kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist, vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär

Veebruari keskel alustasid Narva kutseõppekeskuses õpinguid uued õppegrupid, kuhu tuli 84 hakkajat inimest. Pealehakkamist on märgata iga õppija juures. Talvel turismikorraldust õppima asunud Anna […]