OPL MANG

Kust leida logopeede?

8. dets. 2017 Tiina Vapper toimetaja

Tugispetsialistide, eriti logopeedide põud kestab. On lasteaedu ja koole, kuhu pole logopeedi leitud aastaid. Kuhu nad kaovad ja millised meetmed aitaksid neid tagasi tuua? […]

Õpetajate Leht 24. novembril

23. nov. 2017

Miks nüüdiskunst ei kõneta noori? Õpetajate Lehe vestlusringis tõdetakse, et fantaasiat eeldavad kunstiained on riiklikus õppekavas tagaplaanil. Lisaks sellele on kunstiainetes omakorda nüüdiskunst tagaplaanil. […]

Kogu päeva koolis

17. nov. 2017 Sirje Pärismaa toimetaja

Algklassijütside vanematel on suur mure – kuidas sisustada pärast lühikest koolipäeva laste vaba aega. Hea, kui koolis on pikapäevarühm. Tartu erakool on aga […]