Õpetajate Leht

Domineerima peab eesti keel

1. märts 2013 Liina Hirv Eesti õpilasliidu juhatuse esimees

Kõrgharidus on meie keele ja kultuuri säilimise oluline alustala, mistõttu ülikoolis peaks pakkuma haridust peaasjalikult emakeeles. Selle kaudu on kindlamini tagatud ka hariduse kvaliteet. […]

Inglise keel on võtmetähtsusega

1. märts 2013 Monika Maljukov Eesti üliõpilaskondade liidu juhatuse ­esimees

Bakalaureuseõpet kui esimese astme haridust peab olema võimalik läbida eestikeelsel õppekaval. On oluline, et noori valmistataks ette erialaselt inglise keelt kasutama, mis teeb magistriõppes […]

Vabariigi aastapäev vene koolis

22. veebr. 2013 Sirje Pärismaa, Raivo Juurak

Vene õppekeelega koolides korraldatakse Eesti vabariigi aastapäeva puhul pidulikke aktusi, viktoriine ja luulevõistlusi ning kohtutakse avaliku elu tegelastega. Isamaa Venemaal, kodu Eestis Tartu vene […]

Tallinnas kasvab palk 8,6%

14. veebr. 2013 Andres Pajula Tallinna haridusameti juhataja

2012. aasta haridustoetuse maht kokku oli 201 115 906 eurot (erakoolid 8 493 408), sellest õpetajate palkadeks ja koolituseks 167 191 508 eurot. 2013. aastaks on haridustoetuse maht […]