Õpetajate Leht

Miks on lasteaeda ja kooli vaja eripedagoogi?

20. juuni 2018 Pille Häidkind, Tartu ülikooli eripedagoogika lektor; Triin Kivirähk, Tartu ülikooli eripedagoogika assistent

Erivajadustega laste üha ulatuslikum kaasamine tavalasteaedadesse ja -koolidesse on tõstnud suurema tähelepanu alla tugispetsialistide tegevuse. Käesolevas artiklis käsitleme eripedagoogi tüüpilisi tööülesandeid uuenenud kutsestandardist […]

Andekus – kas erivajadus või varjatus?

4. mai 2018 Toivo Niiberg psühholoog-nõustaja ja koolitaja

„Geniaalsuse ilmumise maailma tunneb ära sellest, et kõik selle eriala tuusad koonduvad tema vastu.“ Jonathan Swift (1667–1745, Iiri ingliskeelne kirjanik, satiirik, esseist ja anglikaani […]

Logopeedide nappusest logopeedide pilgu läbi

27. apr. 2018 Merit Hallap, Marika Padrik Tartu ülikooli logopeedia õppejõud

Käes on kevad ja viimastele aastatele omaselt Õpetajate Leht täis töökuulutusi, kus otsitakse eripedagoogi või logopeedi. Lasteaiad otsivad valdavalt viimast. Kirjutasime 2013. aastal […]