Miks on lasteaeda ja kooli vaja eripedagoogi?

20. juuni 2018 Pille Häidkind, Tartu ülikooli eripedagoogika lektor; Triin Kivirähk, Tartu ülikooli eripedagoogika assistent

Erivajadustega laste üha ulatuslikum kaasamine tavalasteaedadesse ja -koolidesse on tõstnud suurema tähelepanu alla tugispetsialistide tegevuse. Käesolevas artiklis käsitleme eripedagoogi tüüpilisi tööülesandeid uuenenud kutsestandardist […]

Andekus – kas erivajadus või varjatus?

4. mai 2018 Toivo Niiberg psühholoog-nõustaja ja koolitaja

„Geniaalsuse ilmumise maailma tunneb ära sellest, et kõik selle eriala tuusad koonduvad tema vastu.“ Jonathan Swift (1667–1745, Iiri ingliskeelne kirjanik, satiirik, esseist ja anglikaani […]