Üle saja Eesti kooli katsetab digiõpet

16. nov. 2018 Tobias Ley TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse juhataja, EDUlabi töörühma teaduslik juhendaja

Maailm on täis efektiivseid õppemeetodeid, kuid koolidesse jõuavad neist vähesed, sest enamasti puudub mehhanism nende rakendamiseks. EDUlab pakub selleks elava labori (ingl living […]

Muusikaolümpiaad on missioon

9. nov. 2018 Ene Kangron

Muusikaolümpiaadide kullasärast, andekusest, ambitsioonikusest ja haridusest kirjutab ENE KANGRON, kes on muusikaolümpiaadide korraldustoimkonna juht Eestis, rahvusvahelise muusikaolümpiaadi komitee president ja Euroopa koolimuusika assotsiatsiooni […]

Dilemma 1: Sõpruse matused

9. nov. 2018 Tiia Kõnnussaar Tartu ülikooli eetikakeskuse kolumnist-toimetaja

Dilemma on rubriik, milles vaeme koolielu juhtumisi. Uurime, millised väärtused võivad olla lahenduste taga. Juhtumid on tõsielulised ja osutavad seega koolielu sündmuste mitmetahulisusele ning […]

Muusika on emotsionaalne vitamiin

9. nov. 2018 Annika Poldre toimetaja

Muusikapsühholoog Dali Kask soovitab muusikat eneseväljenduseks, koostöö harjutamiseks, koolipinge maandamiseks, hea meeleolu loomiseks ja teadmiste kinnistamiseks.   Meil on kultuuritraditsioonis hällilaulud. Kas on […]

Eestlased töövarjuks Bulgaarias

9. nov. 2018 Ave Kartau, Signe Reidla Surju põhikooli õpetajad

Olime töövarjuks Bulgaarias ühes Kyrillose ja Methodiuse nime kandvatest koolidest (oсновно училище „Св. св. Кирил и Методий“), mis asub Bachevo asulas (http://oubachevo.org/). Külastus […]