OPL SUVI

Toimus Eesti esimene keemia e-test

18. dets. 2012 Anastassia Voronina, keemia ja keskkonnahariduse peaspetsialist; Hele Lukki-Lukin, testide korralduskeskuse peaspetsialist

Novembri alguses toimus kolmekümnes Eesti koolis Sihtasutus Innove korraldatud uuringu käigus katsetöö keemias. Erinevalt traditsioonilistest eksamitest ja tasemetöödest sooritasid õpilased testi mitte ainult paberil […]

Euroopa keelemapp tekitab huvi rahvusvähemuste pühapäevakoolides

21. nov. 2012 Merle Taggu, Pärnu Vene Gümnaasiumi õpetaja; Leili Sägi, Pärnu Vene Gümnaasiumi õpetaja-metoodik; Evelin Müüripeal, OÜ Lingatore Täiskasvanute Keelekursused õpetaja

Rahvusvähemuste kultuuriseltside pühapäevakoolide toetamine Eestis sai alguse Riikliku Integratsiooniprogrammi 2007–2013 raames. Selle koolitüübi tekke eesmärgiks Eestis on olnud tasakaalustav roll, et vältida polariseerumist vaid eesti- ja venekeelse elanikkonna suunas.