Lõimimine Valga vene gümnaasiumis

1. märts 2013 Marina Krotova Valga vene gümnaasiumi õppealajuhataja

Möödunud augustis läbis 20 meie õpetajat integratsiooni sihtasutuse korraldatud kursused „Integratsiooni värvid ja mustrid”, kus õppisime koostama lõimitud ainekava ja kalendertööplaani. Seni on ainetevaheline […]

Muremõtteis Kreeka

1. märts 2013 Piret Suidt Kreekas elav klassi- ja saksa keele õpetaja

„Kui palju on meil altruiste, kes tahaksid siia jääda ja riiki kriisist välja aidata?” küsib Kreeka suurte kogemustega koolidirektor Stavros Savvas. See küsimus vaevab […]