Archimedes

Su üle NATO valvaku

21. veebr. 2013 Ramo Pener õpetaja, MA pedagoogikas

Eesti riik ja meie omariiklus on jõudnud auväärsesse ikka. 24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva. Iseseisvust – ise mõtlemist, ütlemist, kirjutamist, otsustamist, valimist […]

Reet Kasik: Grammatikaõpetuse kaitseks

15. veebr. 2013 Reet Kasik filoloogiadoktor, Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi vanemteadur

Riiklikud õppekavad rõhutavad õppe-eesmärkidena üha enam mitmesuguste pädevuste omandamist. Kahjuks on seda tõlgendatud ka nii, et grammatikaõpetuse osakaalu tuleks õppekavas vähendada. Kardan, et selline […]