Soome 2

Kuidas käivitada robootikaringi?

17. märts 2017 Maiu Plumer Merivälja kooli õppealajuhataja

Nõuandeid annab Merivälja kooli õppealajuhataja Maiu Plumer. Edu võti on juhendaja. Leia hea ja organiseerimisvõimeline õpetaja, siis pole ringides lastest puudust. Robootika- ja klassiõpetajatele […]

Õpilane küsib, tulevane õpetaja vastab

17. märts 2017 Tuuli Hiiesalu TÜ haridusteaduste instituudi kommunikatsioonispetsialist

Tartu luterliku Peetri kooli õpilastel (1.−4. klass) on kord nädalas meedia- ja suhtlemisõpetuse tund. Hiljuti käsitleti selles intervjuu teemat. Et asi ei jääks […]

Nüüdisaegne õpikäsitus kehalises kasvatuses

10. märts 2017 Vello Hein Tartu ülikooli kehalise kasvatuse professor

Vajame õpilaste vajadustest lähtuvat kehalise kasvatuse ainekava. Viimasel ajal on nüüdisaegse õpikäsituse kohta avaldatud mitmesuguseid arvamusi. On selle pooldajaid ja vastaseid. Muudatuste pooldajad: rohkem […]