MATEMAATIKA
Küsitluste arhiiv

Kuidas reguleerida koolis nutiseadmete kasutamist?

 • · Lubada kasutada tundides ja ainult õppetöö eesmärgil. (57%, 104 Vastust)
 • · Keelata nutiseadmete kasutamine kooli territooriumil. (25%, 46 Vastust)
 • · Lubada kasutada ainult vahetundides. (12%, 22 Vastust)
 • · Lubada kasutada nii tundides kui vahetundides. (6%, 10 Vastust)

Kokku vastajaid: 182

Avaldatud: 31. jaan. 2018 @ 16:51
Suletud: No Expiry

Millist meetodit peate kõige tulemuslikumaks võõrkeelte õppimisel?

 • Suheldes õppimist (sugestiivõpe) (50%, 74 Vastust)
 • Keelekümblust (35%, 51 Vastust)
 • Lugemist ja sõnade tõlkimist õpiku abil (9%, 13 Vastust)
 • Arvuti abil õppimist (interaktiivne õpe) (3%, 5 Vastust)
 • Draamaõpet (3%, 4 Vastust)

Kokku vastajaid: 147

Avaldatud: 24. jaan. 2018 @ 16:59
Suletud: No Expiry

Mis on hea koolijuhi tähtsaim omadus?

 • • Hoolimine alluvatest (44%, 64 Vastust)
 • • Koostöövalmidus (31%, 45 Vastust)
 • • Arenenud huumorimeel (7%, 10 Vastust)
 • • Algatusvõime (6%, 9 Vastust)
 • • Leidlikkus (6%, 9 Vastust)
 • • Muu (6%, 7 Vastust)

Kokku vastajaid: 144

Avaldatud: 17. jaan. 2018 @ 16:03
Suletud: No Expiry

Mida peate lähiaja kõige olulisemaks muudatuseks Eesti hariduselus?

 • - Õpetajate palgatõusu (57%, 111 Vastust)
 • - Ümberkorraldusi tugihariduses (22%, 42 Vastust)
 • - Viie koolivaheaja süsteemi (11%, 22 Vastust)
 • - Muud (9%, 17 Vastust)
 • - Riiklike preemiate rakendamist (1%, 2 Vastust)

Kokku vastajaid: 194

Avaldatud: 10. jaan. 2018 @ 15:28
Suletud: No Expiry

Milline peaks olema gümnaasiumide ja kutsekoolide koostöö?

 • • Peaksid jääma eraldi, aga tegema koostööd (ühised projektid) (72%, 208 Vastust)
 • • Kutsekoolid tuleks gümnaasiumidega ühendada (14%, 41 Vastust)
 • • Peaksid jääma eraldi ja koostöö pole vajalik (14%, 38 Vastust)

Kokku vastajaid: 287

Avaldatud: 13. dets. 2017 @ 15:16
Suletud: No Expiry