OPL MANG
Küsitluste arhiiv

Millega tegelesite koolivaheajal?

 • Osalesin (täiend)koolitusel (41%, 51 Vastust)
 • Puhkasin perega/kodus (22%, 28 Vastust)
 • Muu (19%, 24 Vastust)
 • Parandasin tervist (13%, 16 Vastust)
 • Käisin reisimas (5%, 6 Vastust)

Kokku vastajaid: 125

Avaldatud: 26. okt. 2016 @ 14:16
Suletud: No Expiry

Kuidas käitute, kui avastate oma rühmas/klassis ilmsete gripinähtudega lapse?

 • Saadan kohe koju / kutsun vanemad järele (46%, 51 Vastust)
 • Jälgin lapse tervist suurema tähelepanuga ja käitun vastavalt olukorrale (41%, 45 Vastust)
 • Pigistan nähtude puhul silma kinni ja jätkan tööpäeva (7%, 8 Vastust)
 • Jätan lapse kooli/lasteaeda, aga päeva lõpus teavitan olukorrast vanemat (6%, 6 Vastust)

Kokku vastajaid: 110

Avaldatud: 19. okt. 2016 @ 13:12
Suletud: No Expiry

Kelle soovitusi järgite õppekirjanduse hankimisel oma tundidesse?

 • - Ise otsustan (70%, 30 Vastust)
 • - Muu (12%, 5 Vastust)
 • - Aineühenduste (9%, 4 Vastust)
 • - Vanemate kolleegide (9%, 4 Vastust)

Kokku vastajaid: 43

Avaldatud: 12. okt. 2016 @ 17:59
Suletud: No Expiry

Kuidas tähistasite oma koolis tänavu õpetajate päeva?

 • Õpilased andsid tunde (42%, 44 Vastust)
 • Ühise väljasõiduga (20%, 21 Vastust)
 • Piduliku aktusega (14%, 15 Vastust)
 • Ei tähistanud üldse (12%, 13 Vastust)
 • Muul moel (12%, 13 Vastust)

Kokku vastajaid: 106

Avaldatud: 5. okt. 2016 @ 14:24
Suletud: No Expiry

Kas teie lapse rühmas või klassis on käitumishäiretega lapsi?

 • Mitu (51%, 47 Vastust)
 • 1-2 (41%, 38 Vastust)
 • Mitte ühtegi (8%, 7 Vastust)

Kokku vastajaid: 92

Avaldatud: 23. sept. 2016 @ 18:39
Suletud: No Expiry