aasta õpetaja gala
MUUSEUM
Küsitluste arhiiv

Kuidas möödus teie suvepuhkus?

 • • Kodus (36%, 58 Vastust)
 • • Puhates Eestis (22%, 35 Vastust)
 • • Tööd tehes (20%, 32 Vastust)
 • • Välismaal reisides (15%, 25 Vastust)
 • • Polnudki puhkust (6%, 10 Vastust)
 • • Õppides-täiendades (1%, 2 Vastust)

Kokku vastajaid: 162

Avaldatud: 16. aug. 2017 @ 14:00
Suletud: No Expiry

Kuidas hindate oma äsja lõppenud õppeaastat?

 • Igati kordaläinud (43%, 156 Vastust)
 • Keskmine, tavapärane (25%, 90 Vastust)
 • Loodan, et järgmine tuleb parem (23%, 83 Vastust)
 • Kehvapoolne (9%, 37 Vastust)

Kokku vastajaid: 366

Avaldatud: 15. juuni 2017 @ 17:54
Suletud: No Expiry

Kuidas kavatsete end sellel suvel täiendada?

 • • Kavatsen üksnes puhata (58%, 71 Vastust)
 • • Loen erialast kirjandust (28%, 34 Vastust)
 • • Lähen aineühenduse suvekooli (10%, 12 Vastust)
 • • Osalen hobikursusel (4%, 5 Vastust)

Kokku vastajaid: 122

Avaldatud: 7. juuni 2017 @ 12:56
Suletud: No Expiry

Noorte laulupeo repertuaaris võiks kõlada ...

 • • Ainult eesti keel (62%, 102 Vastust)
 • • ... kohalikus murdekeeles (18%, 29 Vastust)
 • • Mõni laul võiks olla ka vene keeles (14%, 23 Vastust)
 • • ... inglise või mõnes Euroopa keeles (6%, 10 Vastust)

Kokku vastajaid: 164

Avaldatud: 31. mai 2017 @ 14:08
Suletud: No Expiry

Mis aitaks ühtlustada meie koolide digitaset?

 • - Ühtlustatud informaatika ainekava ja digiõppe tsentraliseerimine (42%, 39 Vastust)
 • - Suurem eelarve vahendite soetamiseks (27%, 25 Vastust)
 • - Õpetajate ja koolijuhtide täiendkoolitus (26%, 24 Vastust)
 • - Muu (5%, 5 Vastust)

Kokku vastajaid: 93

Avaldatud: 24. mai 2017 @ 14:13
Suletud: No Expiry