OPL SUVI
TARTU ULIKOOL
Küsitluste arhiiv

Milline on laste jaoks kõige tõhusam keeleõppimise viis?

 • Võõras keelekeskkond (59%, 73 Vastust)
 • Keelekümblusklassid (28%, 35 Vastust)
 • Võõrkeeletunnid (7%, 8 Vastust)
 • Muu (3%, 4 Vastust)
 • Eraldi kursused (3%, 3 Vastust)

Kokku vastajaid: 123

Avaldatud: 26. jaan. 2017 @ 12:12
Suletud: No Expiry

Mis takistab teie piirkonnas enim huvihariduse kättesaadavust?

 • Rahapuudus (42%, 34 Vastust)
 • Huvipuudus (25%, 20 Vastust)
 • Juhendajate puudus (20%, 16 Vastust)
 • Halb transporiühendus (13%, 11 Vastust)

Kokku vastajaid: 81

Avaldatud: 18. jaan. 2017 @ 15:21
Suletud: No Expiry

Mille alusel teile palka makstakse?

 • - Kontakttundide arvu järgi (52%, 94 Vastust)
 • - Üldtööaja järgi (27%, 48 Vastust)
 • - Kombineeritult üldtööaja ja kontakttundide järgi (21%, 38 Vastust)

Kokku vastajaid: 180

Avaldatud: 10. jaan. 2017 @ 10:42
Suletud: No Expiry

Kas käisite jõulude ajal kirikus?

 • Ei (62%, 288 Vastust)
 • Jah (38%, 180 Vastust)

Kokku vastajaid: 468

Avaldatud: 14. dets. 2016 @ 15:40
Suletud: No Expiry

Mida peaks uus valitsus esmajärjekorras ära tegema?

 • - Tõstma haridustöötajate palka (70%, 152 Vastust)
 • - Tõhustama vene koolides ja lasteaedades eesti keele õpet (12%, 27 Vastust)
 • - Korrastama koolivõrku (11%, 24 Vastust)
 • - Muud (6%, 13 Vastust)
 • - Viima HEV-lapsed tavaklassidesse (1%, 2 Vastust)

Kokku vastajaid: 218

Avaldatud: 5. dets. 2016 @ 14:15
Suletud: No Expiry