Küsitluste arhiiv

Kas koolis antakse kodutöid liiga palju?

  Kokku vastajaid: 0

  Avaldatud: 14. nov. 2018 @ 13:16
  Suletud: No Expiry

  Mis on teie kooli suurim tugevus?

  • Õpetajad (46%, 65 Vastust)
  • Pole veel oma tugevust avastanud (22%, 31 Vastust)
  • Traditsioonid (13%, 19 Vastust)
  • Asukoht (13%, 18 Vastust)
  • Juhtkond (6%, 8 Vastust)

  Kokku vastajaid: 141

  Avaldatud: 7. nov. 2018 @ 14:13
  Suletud: No Expiry

  Kui tähtsaks peate grammatikareeglite omandamist võõrkeeleõppes?

  • Väga tähtsaks, sest grammatika on keele alus (53%, 80 Vastust)
  • Toetuda tuleks pigem keelevaistule (47%, 70 Vastust)

  Kokku vastajaid: 150

  Avaldatud: 31. okt. 2018 @ 13:23
  Suletud: No Expiry

  Mis või kes on õpetajale toeks töös HEV-lastega?

  • Tugispetsialist tundides (67%, 94 Vastust)
  • Eri- või täiendkoolitus (24%, 33 Vastust)
  • Superviisor (9%, 13 Vastust)

  Kokku vastajaid: 140

  Avaldatud: 24. okt. 2018 @ 14:49
  Suletud: No Expiry

  Kas tingimustes, kus tugispetsialiste napib, peaksid nad töötama

  • koolis ja lasteaias ? (86%, 90 Vastust)
  • tugikeskuses ? (14%, 15 Vastust)

  Kokku vastajaid: 104

  Avaldatud: 17. okt. 2018 @ 14:11
  Suletud: No Expiry