MATEMAATIKA
Küsitluste arhiiv

Kas olete valmis õpetama mõnd õppeainet võõrkeeles?

 • Üldsegi mitte (41%, 42 Vastust)
 • Mõnda õppeainet (30%, 31 Vastust)
 • Kindlasti (29%, 29 Vastust)

Kokku vastajaid: 102

Avaldatud: 11. apr. 2018 @ 14:17
Suletud: No Expiry

Kuidas motiveerida tööandjaid kutsekoolis õppivaid noori praktikale võtma?

 • Lisatasuga praktikandile vajalike materjalide kulu ja juhendamise eest. (37%, 21 Vastust)
 • Maksusoodustustega. (30%, 17 Vastust)
 • Võimalusega luua selleks riigi tasustatud eraldi töökoht. (25%, 14 Vastust)
 • Muu. (8%, 5 Vastust)

Kokku vastajaid: 57

Avaldatud: 4. apr. 2018 @ 11:38
Suletud: No Expiry

Kas abiõpetaja peaks olema pedagoogilise haridusega?

 • Jah (78%, 170 Vastust)
 • Ei (22%, 49 Vastust)

Kokku vastajaid: 219

Avaldatud: 27. märts 2018 @ 14:14
Suletud: No Expiry

Mitu õpilast peaks olema gümnaasiumiklassis?

 • • 10-20 (52%, 102 Vastust)
 • • Üle 20 (30%, 60 Vastust)
 • • Mitte alla kümne (7%, 14 Vastust)
 • • Gümnaasiumis võiks olla kaugõpe (7%, 13 Vastust)
 • • Võib olla ka alla viie (4%, 8 Vastust)

Kokku vastajaid: 197

Avaldatud: 21. märts 2018 @ 15:12
Suletud: No Expiry

Millal tuleks hakata lastele informaatikat õpetama?

 • 4. klassis (32%, 55 Vastust)
 • 1. klassis (26%, 46 Vastust)
 • Lasteaias (17%, 30 Vastust)
 • Informaatika jäägu valikaineks (15%, 26 Vastust)
 • 9. klassis (10%, 17 Vastust)

Kokku vastajaid: 174

Avaldatud: 14. märts 2018 @ 18:29
Suletud: No Expiry