Küsitluste arhiiv

Mida teha, et rohkem erivajadusega inimesi jõuaks tööturule?

 • Toetada tööandjaid erivajadustega inimeste värbamisel (37%, 35 Vastust)
 • Kujundada ühiskonna hoiakuid sallivamaks (22%, 21 Vastust)
 • Laiendada erialade valikut koolides (19%, 18 Vastust)
 • Võimaldada rohkem kaitstud tööd (18%, 17 Vastust)
 • Koolitada rohkem tugiisikuid (4%, 4 Vastust)

Kokku vastajaid: 95

Avaldatud: 2. mai 2018 @ 14:20
Suletud: No Expiry

Mille järgi teie kõrgkooli valisite?

 • Erialavaliku (68%, 88 Vastust)
 • Asukoha (20%, 26 Vastust)
 • Prestiiži (8%, 10 Vastust)
 • Muu (4%, 5 Vastust)

Kokku vastajaid: 129

Avaldatud: 25. apr. 2018 @ 12:57
Suletud: No Expiry

Millise kogemuse on teile andnud immigrantide ja Eestisse tagasipöördujate laste õpetamine?

 • Toonud kaasa palju tülikat lisatööd ja stressi (48%, 21 Vastust)
 • Lapsed on nagu lapsed ikka (41%, 18 Vastust)
 • Pakkunud meeldivat vaheldust ja avardanud silmaringi (11%, 5 Vastust)

Kokku vastajaid: 44

Avaldatud: 19. apr. 2018 @ 16:31
Suletud: No Expiry

Kas olete valmis õpetama mõnd õppeainet võõrkeeles?

 • Üldsegi mitte (41%, 42 Vastust)
 • Mõnda õppeainet (30%, 31 Vastust)
 • Kindlasti (29%, 29 Vastust)

Kokku vastajaid: 102

Avaldatud: 11. apr. 2018 @ 14:17
Suletud: No Expiry

Kuidas motiveerida tööandjaid kutsekoolis õppivaid noori praktikale võtma?

 • Lisatasuga praktikandile vajalike materjalide kulu ja juhendamise eest. (37%, 21 Vastust)
 • Maksusoodustustega. (30%, 17 Vastust)
 • Võimalusega luua selleks riigi tasustatud eraldi töökoht. (25%, 14 Vastust)
 • Muu. (8%, 5 Vastust)

Kokku vastajaid: 57

Avaldatud: 4. apr. 2018 @ 11:38
Suletud: No Expiry