TELLIMINE
KULTUUR
KIRJANDUS KINOS
Küsitluste arhiiv

Kuidas tähistasite oma koolis tänavu õpetajate päeva?

 • Õpilased andsid tunde (42%, 44 Vastust)
 • Ühise väljasõiduga (20%, 21 Vastust)
 • Piduliku aktusega (14%, 15 Vastust)
 • Muul moel (12%, 13 Vastust)
 • Ei tähistanud üldse (12%, 13 Vastust)

Kokku vastajaid: 106

Avaldatud: 5. okt. 2016 @ 14:24
Suletud: No Expiry

Kas teie lapse rühmas või klassis on käitumishäiretega lapsi?

 • Mitu (51%, 47 Vastust)
 • 1-2 (41%, 38 Vastust)
 • Mitte ühtegi (8%, 7 Vastust)

Kokku vastajaid: 92

Avaldatud: 23. sept. 2016 @ 18:39
Suletud: No Expiry

Kui tihti käite oma klassiga kontserdil?

 • Ei ole käinud ega kavatsegi minna (28%, 16 Vastust)
 • Muusikud käivad meil koolis esinemas (25%, 14 Vastust)
 • Kord aastas (23%, 13 Vastust)
 • Paar korda aastas (16%, 9 Vastust)
 • Pea iga kuu (5%, 3 Vastust)
 • Seni pole käinud, aga plaanis on minna (3%, 2 Vastust)

Kokku vastajaid: 57

Avaldatud: 21. sept. 2016 @ 15:12
Suletud: No Expiry

Kes peaks toetama alustavat õpetajat?

 • Kõik kolleegid (47%, 48 Vastust)
 • Ametlik mentor (30%, 31 Vastust)
 • Kooli juht/juhtkond (17%, 18 Vastust)
 • Sõbraks saanud õpetaja (4%, 4 Vastust)
 • Keegi muu (2%, 2 Vastust)

Kokku vastajaid: 103

Avaldatud: 14. sept. 2016 @ 14:53
Suletud: No Expiry

Mitut õppeainet koolis õpetate?

 • Üht (38%, 31 Vastust)
 • Kaht-kolme (34%, 28 Vastust)
 • Üle viie (21%, 17 Vastust)
 • Kuni viit (7%, 6 Vastust)

Kokku vastajaid: 82

Avaldatud: 7. sept. 2016 @ 13:52
Suletud: No Expiry