SEIKLUS OPL
KULTUURISUVI

Kostivere Kool ja Loo Keskkool

Lisatud: 18. apr. 2018

Kostivere Kool ja Loo Keskkool ootavad oma meeskonda alates 2018/2019. õppeaastast haridustehnoloogi (koormus Kostivere Koolis 0,4 ametikohta ja Loo Keskkoolis 0,6 ametikohta). Tööleasumise aeg […]

haridustehnoloog


Tallinna Kristiine Gümnaasium

Lisatud: 18. apr. 2018

Tallinna Kristiine Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja, loodusainete õpetaja (bioloogia/keemia/füüsika/loodusõpetus), inglise keele õpetaja, eesti keele õpetaja, itaalia keele õpetaja, haridustehnoloog/infojuht, kunstiõpetuse […]

abiõpetaja, eesti keele õpetaja, eripedagoog, haridustehnoloog, inglise keele õpetaja, itaalia keele õpetaja, joonestamise vaikkursuse õpetaja, klassiõpetaja, kunstiajaloo vaikkursuse õpetaja, kunstiõpetuse õpetaja, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja, meediaõpetuse valikkursuse õpetaja, muusikaõpetaja, õpetaja abi, usundiõpetuse valikkursuse õpetaja


Tallinna Nõmme Põhikool

Lisatud: 18. apr. 2018

Tallinna Nõmme Põhikool võtab konkursi korras tööle õppejuhi, õppekorraldusjuhi. Õppejuhi ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö planeerimine, juhtimine, analüüsimine ja parendamine, arendus- ja koolitusprojektid, täiendus- […]

õppejuht, õppekorraldusjuht


Tallinna Õismäe Gümnaasium

Lisatud: 18. apr. 2018

Tallinna Õismäe Gümnaasium pakub alates septembrist 2018 tööd väikeklassiõpetajale (1 ametikoht), eripedagoogile (0,5 ametikohta), robootika huviringi juhendajale (0,25 ametikohta). Täpsem info direktorilt 651 0802 […]

eripedagoog, robootika huviringi juhendaja, väikeklassiõpetaja


Saku Vallavalitsus

Lisatud: 17. apr. 2018

Saku Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle Saku Gümnaasiumi DIREKTORI. Nõudmised kandidaadile ja kandideerimiseks esitatavate dokumentide loetelu leiate Saku valla veebilehelt www.sakuvald.ee rubriigist „tööpakkumised”. Kandideerimisdokumendid […]

direktor


Laagri Lasteaed

Lisatud: 17. apr. 2018

Uuenenud Laagri Lasteaed ootab avatavatesse rühmadesse lasteaiaõpetajaid. Palume saata sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 18. maiks meiliaadressil laagri.lasteaed@sauevald.ee või Männimetsa tee 53, […]

lasteaiaõpetaja


Keila Kool

Lisatud: 17. apr. 2018

Keila Kool Kui otsid põnevat ja väljakutseid pakkuvat tööd, siis Keila koolipere ootab oma sõbralikku kollektiivi täis- ja osakoormusega õpetajaid: klassiõpetaja väikeklassile, ühiskonnaõpetuse õpetaja, […]

ajalooõpetaja, füüsikaõpetaja, inglise keele õpetaja, keemiaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, kunstiajaloo õpetaja, loodusõpetuse õpetaja, matemaatikaõpetaja, ühiskonnaõpetuse õpetaja, vene keele õpetaja


Saue Gümnaasium

Lisatud: 17. apr. 2018

Saue Gümnaasium on õppimiskallakuga kool, kus lastel on võimalik leida enesearendamiseks täiendavaid võimalusi kooli huviringidest: tegutsevad laulukoorid, filmi-, näite-, puutöö- ja robootikaring. Tänu tihedale […]

inglise keele õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja


Lasteaed Rukkirääk

Lisatud: 17. apr. 2018

Lasteaed Rukkirääk Rukki 17, Tallinn pakub alates 13. augustist tööd õpetajale (1,0), õppealajuhatajale (0,5). CV palun saata meiliaadressil rukkiraak@la.tln.edu.ee. Info tel 5690 1723.

õpetaja, õppealajuhataja


Tallinna Kivimäe Põhikool

Lisatud: 17. apr. 2018

Tallinna Kivimäe Põhikool pakub alates 1. septembrist 2018 tööd matemaatikaõpetajale, psühholoogile. Avaldus ja CV saata e-aadressil direktor@kivimae.ee. Täpsem info samas.

matemaatikaõpetaja, psühholoog