Õpetajate Leht

Tallinna Südalinna Kool

Lisatud: 17. aug. 2018

Seoses õpilaste arvu kasvuga vajab Tallinna Südalinna Kool uuest õppeaastast klassiõpetajat (koormusega 1,0), matemaatikaõpetajat (II ja III kooliaste, koormusega 0,5), logopeedi (koormusega 1,0), HEV […]

abiõpetaja, HEV-koordineerija, klassiõpetaja, logopeed, matemaatikaõpetaja


Tallinna Saksa Gümnaasium

Lisatud: 17. aug. 2018

Tallinna Saksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi täiskoormusega klassiõpetaja Klassiõpetaja kandidaat vastab kvalifikatsiooninõuetele, omab väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust, on avatud haridusuuendustele, väärtustab haridust, […]

klassiõpetaja


Keeltekeskus Kaja

Lisatud: 17. aug. 2018

Keeltekeskus Kaja otsib täiskasvanute keelekursustele eesti, vene, inglise ja soome keele õpetajaid. Lisainfo tel 5620 0902, info@keeltekeskuskaja.ee, www.keeltekeskuskaja.ee.

eesti keele õpetaja, inglise keele õpetaja, soome keele õpetaja, vene keele õpetaja


Aruküla Vaba Waldorfkool

Lisatud: 17. aug. 2018

Aruküla Vaba Waldorfkool võtab tööle kehalise kasvatuse õpetaja osalise koormusega. CV ja sooviavaldus palume saata aadressil kool@avw.ee. Täpsem info telefonil 512 2603.

kehalise kasvatuse õpetaja


Saue Lasteaed Midrimaa

Lisatud: 14. aug. 2018

Saue Lasteaed Midrimaa kuulutab välja konkursi täiskoormusega liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja (tervisedendaja) ametikohtade täitmiseks tööleasumisega alates septembrist. Ootused kandidaadile: vastavus kvalifikatsiooninõuetele, valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis. Pakume […]

liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja


Maardu Linnavalitsus

Lisatud: 14. aug. 2018

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Maardu Gümnaasiumi direktori Maardu Gümnaasium on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, mille õppekeelteks on eesti keel (keelekümblus) […]

direktor


Laulasmaa Kool

Lisatud: 14. aug. 2018

Laulasmaa Kool pakub tööd 2018/2019. õppeaastast matemaatikaõpetajale II–III kooliaste 1,0 kohta, klassiõpetajale 1,0 kohta, lasteaiaõpetajale 1,0 kohta. Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel. CV ja […]

klassiõpetaja, lasteaiaõpetaja, matemaatikaõpetaja


Eesti Massaaži- ja Teraapiakool

Lisatud: 14. aug. 2018

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool otsib oma kollektiivi õppejuhti. Õppejuhi tööülesanded: koolis õppekorraldusega seonduva koordineerimine, õppeaasta õppetöögraafikute ja tunniplaanide koostamine, akadeemilise kalendri koostamine ja jälgimine, […]

õppejuht


Merivälja Lasteaed

Lisatud: 13. aug. 2018

Merivälja Lasteaed Haaviku tee 10, Tallinn võtab konkursi korras tööle lasteaiaõpetaja, logopeedi, õpetaja abi.  Tööleasumise aeg on augustis 2018. Kandideerimisavaldus, CV ning haridust tõendavate […]

lasteaiaõpetaja, logopeed, õpetaja abi


Prangli Põhikool

Lisatud: 13. aug. 2018

Prangli Põhikool võtab tööle 2018/2019. õppeaastast osakoormusega inglise keele õpetaja, ajalooõpetaja, geograafiaõpetaja, füüsikaõpetaja, muusikaõpetaja Kandideerimiseks palun saata avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate […]

ajalooõpetaja, füüsikaõpetaja, geograafiaõpetaja, inglise keele õpetaja, muusikaõpetaja