Matemaatika
KULTUUR

Keila Kool

Lisatud: 19. veebr. 2018

Keila Kool Kui otsid põnevat ja väljakutseid pakkuvat tööd, siis ootame Sind Keila koolipere sõbralikku kollektiivi täiskoormusega abiõpetajaks. Ootused kandidaadile: vastav kvalifikatsioon või koolis […]

abiõpetaja


Ruila Põhikool

Lisatud: 19. veebr. 2018

Ruila Põhikool pakub 2018/2019. õppeaastal tööd väikeklassiõpetajale (1,0 kohta, loodus- ja reaalained, 7.–9. klass), väikeklassiõpetajale (1,0 kohta, 4. klass). Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust. […]

väikeklassiõpetaja


Maardu Linnavalitsus

Lisatud: 19. veebr. 2018

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Muuga Lasteaia direktori ametikohale.  Töö kirjeldus: ehitusjärgus oleva uue lasteaia töö käivitamine, õppekava koostamine, lasteaia juhtimine ja personali […]

direktor


Kaarli Kool

Lisatud: 19. veebr. 2018

Kaarli Kool ootab oma meeskonda alates 2018. a augustist matemaatikaõpetajat, eesti keele õpetajat, inglise keele õpetajat. Õpetajalt eeldame tahet ja armastust töötada lastega, usaldusväärsust […]

eesti keele õpetaja, inglise keele õpetaja, matemaatikaõpetaja


Järveküla Kool

Lisatud: 13. veebr. 2018

Järveküla Kool Seoses kooli õpilaskonna kasvamisega, otsib oma kollektiivi klassiõpetajaid, eesti keele ja kirjanduse õpetajat, ajalooõpetajat, kunstiõpetuse õpetajat (osaline koormus), tehnoloogiaõpetajat (osaline koormus), matemaatikaõpetajat, […]

ajalooõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, füüsika- ja keemiaõpetaja, inglise keele õpetaja, klassiõpetaja, kunstiõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, psühholoog, tehnoloogiaõpetaja, ujumistreener, vene keele õpetaja


Saue Gümnaasium

Lisatud: 13. veebr. 2018

Saue Gümnaasium on õppimiskallakuga kool, kus lastel on võimalik leida enesearendamiseks täiendavaid võimalusi kooli huviringides: tegutsevad laulukoorid, filmi-, näite-, puutöö- ja robootikaring. Tänu tihedale […]

eripedagoog


Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Lisatud: 13. veebr. 2018

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (3,0) ametikohale (keelekümblusrühm, sõimerühm, pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm). Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid, motivatsioonikiri.   […]

abiõpetaja, lasteaiaõpetaja


Pirita Kose Lasteaed

Lisatud: 13. veebr. 2018

Pirita Kose Lasteaed pakub alates 16. aprillist täiskoormusega tööd rühmaõpetajale. Palume CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-aadressil piritakose@la.tln.edu.ee. Info tel 552 4933 või […]

rühmaõpetaja


Saku Gümnaasium

Lisatud: 13. veebr. 2018

Seoses õpilaste arvu kasvuga võtab Saku Gümnaasium konkursi korras alates uuest õppeaastast tööle klassiõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, vene keele õpetaja, inglise keele […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog, inglise keele õpetaja, inimeseõpetuse ja psühholoogiaõpetaja, klassiõpetaja, logopeed, matemaatikaõpetaja, õpiabi õpetaja, poiste tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tugisüsteemide juht, vene keele õpetaja


Viimsi Kool

Lisatud: 13. veebr. 2018

Viimsi Kool Ootame oma meeskonda arendusjuhti (asenduskoht). Nõudmised kandidaadile: magistrikraad (võib olla omandamisel), inglise keele oskus kõnes ja kirjas, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö […]

arendusjuht