Lauka Põhikool

Lisatud: 24. okt. 2017

Lauka Põhikool kuulutab välja konkursi kehalise kasvatuse õpetaja (osalise koormusega) ametikoha täitmiseks. Info tel 469 3718.

kehalise kasvatuse õpetaja