Kärdla Põhikool

Lisatud: 10. jaan. 2019

Kärdla Põhikool ootab oma meeskonda klassiõpetajat. Sobiv kandidaat on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis, õpib ise ja usub iga õpilase edusse, omab eelnevat koolitöö […]

klassiõpetaja