Sinimäe Põhikool

Lisatud: 14. okt. 2019

Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi klassiõpetaja, eesti keel ja kirjanduse õpetaja, loodusainete õpetaja, HEV-õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja Avaldus, kvalifikatsiooninõuetele vastavaust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, HEV-klassi õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, loodusainete õpetaja


Kiviõli linna lasteaed Kannike

Lisatud: 10. sept. 2019

Kiviõli linna lasteaed Kannike otsib oma meeskonda logopeedi. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil Võidu 12, Kiviõli, Lüganuse vald, 43122 Ida-Virumaa […]

logopeed