TARTU ULIKOOL
OPL SUVI

Lisatud: 20. juuni 2017

Torma Vallavalitsus kuulutab välja konkursi C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli direktori leidmiseks. C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool asub Jõgevamaal Torma vallas Torma […]

direktor


Anna Haava nim Pala Kool ning Pala vald

Lisatud: 20. juuni 2017

Anna Haava nim Pala Kool ning Pala vald võtab tööle noorsootöötaja, kellel on erialane kõrgharidus (või omandamisel) ning kelle tööülesanneteks on kooli huvitegevuse ja […]

noorsootöötaja


Lasteaed Mari Põltsamaal

Lisatud: 9. juuni 2017

Lasteaed Mari Põltsamaal kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja ametikohale (0,75). Tööleasumine 28. augustil 2017. Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, CV ning avaldus saata 29. juuniks e-postil […]

muusikaõpetaja


Jõgeva Põhikool

Lisatud: 6. juuni 2017

Jõgeva Põhikool võtab 2017/2018. õppeaastast tööle psühholoogi (1,0), töö- ja- tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,6). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 20. augustiks e-aadressil […]

psühholoog, töö- ja tehnoloogiaõpetaja


Jõgeva Linnavalitsus

Lisatud: 24. mai 2017

Jõgeva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Lasteaia Karikakar direktori vaba ametikoha täitmiseks. Täpsem info Jõgeva linna veebilehel http://jogeva.kovtp.ee/

direktor