J. V. Veski nim Maarja Põhikool

Lisatud: 15. aug. 2017

J. V. Veski nim Maarja Põhikool otsib oma kollektiivi 2017./2018. õppeaastaks inglise keele õpetaja (21 tundi nädalas). Avaldus ja dokumendid hariduse kohta saata kooli […]

inglise keele õpetaja


C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool

Lisatud: 14. aug. 2017

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab alates 1. septembrist tööle saksa keele asendusõpetaja (9 tundi). Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide […]

saksa keele õpetaja


Voore Põhikool

Lisatud: 14. aug. 2017

Voore Põhikool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: vene keele õpetaja (0,2 ametikohta), kehalise kasvatuse õpetaja (0,2 ametikohta). Tööleasumise aeg alates 4. septembrist. Avaldus koos […]

kehalise kasvatuse õpetaja, vene keele õpetaja


Mustvee Lasteaed

Lisatud: 11. aug. 2017

Mustvee Lasteaed võtab tööle alates 1. septembrist 0,75 ametikohaga alushariduspedagoogi (eesti keel). Taotlus, CV ning õpetaja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 25. augustiks e-aadressil […]

lasteaiaõpetaja


Jõgeva Linnavalitsus

Lisatud: 24. mai 2017

Jõgeva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Lasteaia Karikakar direktori vaba ametikoha täitmiseks. Täpsem info Jõgeva linna veebilehel http://jogeva.kovtp.ee/

direktor