opleht-tellimine
Kultuurisuvi

Rakvere Eragümnaasium

Lisatud: 24. mai 2017

Rakvere Eragümnaasium otsib oma kooliperre klassiõpetajat (1,0 kohta). Kandidaadilt ootame kogemust või huvi siduda end waldorfpedagoogikaga ja soovi end sellel alal täiendada. Kandideerijatel palume […]

klassiõpetaja


Rakvere Gümnaasium

Lisatud: 17. mai 2017

Rakvere Gümnaasium pakub alates 2017/2018. õppeaastast tööd muusikaõpetajale koormusega kuni 20 ainetundi nädalas. Lisaks ootame õpetajalt oskust ja tahtmist muusikalise huvitegevuse arendamiseks koolis. Kandidaatidel […]

muusikaõpetaja


Sõmeru Põhikool

Lisatud: 15. mai 2017

Sõmeru Põhikool ootab oma meeskonda alates 2017/2018. õppeaastast ettevõtlikku ja loovat geograafia- ja bioloogiaõpetajat (0,5 ametikohta, lisatöö ja täiskoha võimalus). Avaldus, CV ja haridust […]

geograafia- ja bioloogiaõpetaja


Sõmeru Põhikool

Lisatud: 10. mai 2017

Sõmeru Põhikool Ootame oma meeskonda alates 2017/2018. õppeaastast ettevõtlikku ja loovat geograafia- ja bioloogiaõpetajat (0,5 ametikohta, lisatöö ja täiskoha võimalus). Avaldus, CV ja haridust tõendava […]

geograafia- ja bioloogiaõpetaja


Rakvere Kungla Lasteaed

Lisatud: 3. mai 2017

Rakvere Kungla Lasteaed võtab tööle täiskohaga logopeedi Tööleasumine kohe. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada aadressil Kungla 5a, 44308 Rakvere või e-postiga […]

logopeed


Kadrina Lasteaed Sipsik

Lisatud: 28. apr. 2017

Kadrina Lasteaed Sipsik pakub väärilise tasu eest täiskoormusel tööd positiivse ellusuhtumisega ettevõtlikule spetsialistile järgmistel ametikohtadel: muusikaõpetaja, eripedagoog, logopeed, lasteaiaõpetaja (asendus lapsehoolduspuhkuse ajaks). Tööleasumise aeg […]

eripedagoog, lasteaiaõpetaja, logopeed, muusikaõpetaja


Rakvere Ametikool

Lisatud: 23. apr. 2017

Rakvere Ametikool võtab tööle 2017/2018. õppeaastast inglise keele õpetaja, IT-erialade õpetaja, pagari- ja kondiitritehnoloogia õpetaja. Õpetaja tööülesanded on õppekava täitmine ja õppekvaliteedi tagamine, õppeprotsessi […]

inglise keele õpetaja, IT-erialade õpetaja, pagari- ja kondiitritehnoloogia õpetaja


Tamsalu Gümnaasium

Lisatud: 18. apr. 2017

Tamsalu Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 21. augustist 2017. a: logopeed (1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping), psühholoog (1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping). Kandideerijale […]

logopeed, psühholoog


Rakvere Kungla Lasteaed

Lisatud: 9. dets. 2016

Rakvere Kungla Lasteaed võtab tööle logopeedi. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada aadressil Kungla 5a, 44308 Rakvere või e-postiga kunglalasteaed@gmail.com.

logopeed