Vinni Vallavalitsus

Lisatud: 21. juuni 2019

Vinni Vallavalitsus võtab tööle Vinni Perekodu juhataja Töö kirjeldus: Juhataja ülesanne on korraldada asutuse juhtimist, tegevust ning arengut, raha õiguspärast ja otstarbekat kasutamist, asutusele […]

juhataja


Kiltsi Põhikool

Lisatud: 21. juuni 2019

Kiltsi Põhikool vajab alates 1. septembrist 2019 loodusainete (loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia) asendusõpetajat. Avaldus, CV ning haridust tõendavad dokumendid saata 31. juuliks 2019 e-aadressil […]

loodusainete õpetaja


Väike-Maarja Lasteaed

Lisatud: 10. juuni 2019

Väike-Maarja Lasteaed võtab konkursi korras tööle 1,0 ametikohaga logopeedi tööleasumisega 1. septembril 2019. Kandidaadilt ootame soovi töötada lastega, valmisolekut meeskonnatööks. Omalt poolt pakume motiveerivat […]

logopeed


Vinni-Pajusti Gümnaasium

Lisatud: 10. juuni 2019

Vinni-Pajusti Gümnaasium (Lääne-Virumaa, Vinni alevik, 8 km kaugusel Rakverest) vajab alates 2019/20. õa täiskohaga matemaatikaõpetajat (tunnid põhikooliastmes + klassijuhatamine). Pakume häid töötingimusi (omaette […]

matemaatikaõpetaja


Rakvere Vallavalitsus

Lisatud: 8. juuni 2019

Rakvere Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Veltsi Lasteaed-Algkooli direktori leidmiseks. Alates 15.08.2019 (tähtajaline ametikoht). Töökoht: Veltsi tee 9, Veltsi küla, 44414 Rakvere vald. Direktori tööülesanded: […]

direktor


Haljala Kool

Lisatud: 5. juuni 2019

Haljala Kool ootab oma meeskonda alates 2019/2020. õppeaastast loodusainete õpetajat, II–III kooliaste, 1,0 ametikohta, klassiõpetajat, I kooliaste, 1,0 ametikohta. Nõutav vastavus kvalifikatsioonile. Kandideerimisavaldus ja […]

klassiõpetaja, loodusainete õpetaja