OPL SUVI

Kadrina Lasteaed Sipsik

Lisatud: 28. juuni 2017

Kadrina Lasteaed Sipsik ootab oma meeskonda tööle täiskohaga logopeedi, tööleasumine esimesel võimalusel. Kandidaadilt eeldame kvalifikatsiooninõuetele vastavust, head suhtlemisoskust, meeskonnatööd. Avaldus ja haridust tõendavate dokumentide […]

logopeed


Rakvere Eragümnaasium

Lisatud: 24. mai 2017

Rakvere Eragümnaasium otsib oma kooliperre klassiõpetajat (1,0 kohta). Kandidaadilt ootame kogemust või huvi siduda end waldorfpedagoogikaga ja soovi end sellel alal täiendada. Kandideerijatel palume […]

klassiõpetaja


Rakvere Kungla Lasteaed

Lisatud: 3. mai 2017

Rakvere Kungla Lasteaed võtab tööle täiskohaga logopeedi Tööleasumine kohe. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada aadressil Kungla 5a, 44308 Rakvere või e-postiga […]

logopeed


Rakvere Kungla Lasteaed

Lisatud: 9. dets. 2016

Rakvere Kungla Lasteaed võtab tööle logopeedi. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada aadressil Kungla 5a, 44308 Rakvere või e-postiga kunglalasteaed@gmail.com.

logopeed