Tamsalu Gümnaasium

Lisatud: 17. apr. 2019

Tamsalu Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks augustist 2019: matemaatikaõpetaja (0,5–1,0 ametikohta), füüsikaõpetaja (0,6 ametikohta), psühholoog (1,0 ametikohta), eripedagoog (1,0 ametikohta, väikeklassiõpetaja–9. […]

eripedagoog, füüsikaõpetaja, matemaatikaõpetaja, psühholoog


Viru-Nigula vallavalitsus

Lisatud: 8. apr. 2019

Viru-Nigula vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  Kunda Ühisgümnaasiumi direktori ametikohale.  Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus, sh töö- ja / või […]

direktor


Aseri Kool

Lisatud: 8. apr. 2019

Aseri Kool võtab tööle 1,0 ametikohaga klassiõpetaja venekeelsetesse klassidesse. Tööleasumise aeg 20.08.2019. Kandidaatidele esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 25.01.2019 määrusele nr 30 […]

klassiõpetaja


Rakke Kool

Lisatud: 27. märts 2019

Rakke Kool ootab oma meeskonda alates 1. septembrist 2019. a klassiõpetajat 1,0 koht. Avaldus, CV ning haridust tõendavad dokumendid saata aadressil Rakke Kool, […]

klassiõpetaja