MATEMAATIKA

Haljala Kool

Lisatud: 19. veebr. 2019

Haljala Kool ootab oma meeskonda alates 2019/2020. õppeaastast järgmisi õpetajaid: klassiõpetaja 1,0 ametikohta, muusikaõpetaja 1,0 ametikohta, inglise keele õpetaja 1,0 ametikohta, kunstiõpetaja 0,35 […]

inglise keele õpetaja, klassiõpetaja, kunstiõpetaja, muusikaõpetaja


Kunda lasteaed Kelluke

Lisatud: 12. veebr. 2019

Kunda lasteaed Kelluke ootab oma meeskonda kvalifikatsiooninõuetele vastavat muusikaõpetajat 1,0 ametikohaga. Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel. Muusikaõpetaja loob laste muusikaliseks arenguks soodsa keskkonna, […]

muusikaõpetaja


Kunda Ühisgümnaasium

Lisatud: 12. veebr. 2019

Kunda Ühisgümnaasium võtab konkursi korras tööle logopeedi, 1,0 või osaline koormus, eripedagoogi, 1,0, inglise keele õpetaja, 1,0, eesti keele õpetaja, 1,0, huvijuhi, 1,0 […]

eesti keele õpetaja, eripedagoog, huvijuht, inglise keele õpetaja, logopeed


Rakvere Gümnaasium

Lisatud: 12. veebr. 2019

Rakvere Gümnaasium võtab 2019/2020. õppeaastast tööle klassiõpetaja, 1,0 ametikohta (alustab 1. kl), logopeedi, 1,0, matemaatikaõpetaja, 1,0, põhikooli loodusainete õpetaja, 1,0, kehalise kasvatuse õpetaja, […]

inglise keele õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, logopeed, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja, vene keele õpetaja


Rakke Kool

Lisatud: 3. veebr. 2019

Rakke Kool kuulutab välja konkursi logopeedi (1,0 kohta) ametikohale. Pakume motiveerivat töötasu, enesetäiendamise võimalust. Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate […]

logopeed


Rakvere Reaalgümnaasium

Lisatud: 28. jaan. 2019

Rakvere Reaalgümnaasium ootab oma meeskonda alates 2019/2020 õppeaastast järgmisi õpetajaid: ajalooõpetaja (põhikool), klassiõpetaja (1. klass), klassiõpetaja (3. klass), poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja […]

ajalooõpetaja, klassiõpetaja, loodusainete õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja