Õpetajate Leht

Risti Põhikool Läänemaal

Lisatud: 14. juuni 2018

Risti Põhikool Läänemaal võtab konkursi korras tööle klassiõpetaja, soovitavalt loodusainete õpetaja lisaeriala või loodusainete õpetamise kogemus. Nõutav vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr […]

klassiõpetaja