Taebla Kool

Lisatud: 28. juuni 2019

Taebla Kool kuulutab välja avaliku konkursi õppe- ja arendusjuhti. Taebla Kool otsib alates järgmisest õppeaastast oma meeskonda õppe- ja arendusjuhti, kelle ülesandeks on koostöös […]

eesti keele õpetaja, klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja, õppe- ja arendusjuht


Vormsi Lasteaed-Põhikool

Lisatud: 11. juuni 2019

Vormsi Lasteaed-Põhikool otsib järgmiste õppeainete õpetajaid (osakoormusega): käsitöö, töö- ja tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus. Kandidaadilt ootame soovi töötada õpilastega, häid erialaseid oskusi, õpetaja kvalifikatsioonile […]

käsitööõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja