Õpetajate Leht

Haapsalu lasteaed Päikesejänku

Lisatud: 14. juuni 2018

Haapsalu lasteaed Päikesejänku võtab uuest õppeaastast tööle õppealajuhataja (0,5), kes on rõõmsameelne ja avatud suhtleja, otsustus-, analüüsimis- ja planeerimisvõimeline, initsiatiivikas, vastutustundlik, innovaatiline ja avatud […]

õppealajuhataja


Risti Põhikool Läänemaal

Lisatud: 14. juuni 2018

Risti Põhikool Läänemaal võtab konkursi korras tööle klassiõpetaja, soovitavalt loodusainete õpetaja lisaeriala või loodusainete õpetamise kogemus. Nõutav vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr […]

klassiõpetaja


Haapsalu Põhikool

Lisatud: 7. juuni 2018

Haapsalu Põhikool võtab konkursi korras tööle füüsikaõpetaja. Tööleasumise aeg on 15.08.2018.  Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata 1. juuliks aadressil Kuuse […]

füüsikaõpetaja


Palivere Põhikool

Lisatud: 30. apr. 2018

Palivere Põhikool pakub tööd 2018/2019. õppeaastast: klassiõpetaja (koormus 1,0), muusikaõpetaja (koormus 0,6), pikapäevarühma õpetaja (koormus 0,5), vene keele õpetaja (koormus 0,6), loodusõpetuse ja keemiaõpetaja […]

klassiõpetaja, loodusõpetuse ja keemiaõpetaja, muusikaõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, vene keele õpetaja


Lihula Gümnaasium

Lisatud: 13. märts 2018

Lihula Gümnaasium pakub täiskohaga tööd eripedagoogile, kel on soovi ja oskusi õpetada toimetuleku õppekaval õppivat last. Vajalik erialane haridus, kasuks tuleb varasem töökogemus. Tööleasumise […]

eripedagoog