Pärnu Vabakool

Lisatud: 8. okt. 2019

Pärnu Vabakool on 22 aastat tegutsenud otsinguliselt ja sihikindlalt. Väärtustame partnerlust, koosminemise rõõmu, loovust, professionaalsust. Keskendume inimese teadlikkusele ja individuaalsele õpirajale. Pakume uusi väljakutseid […]

klassiõpetaja, õppealajuhataja, psühholoog, sotsiaalpedagoog