Räpina Lasteaed Vikerkaar

Lisatud: 17. juuni 2019

Räpina Lasteaed Vikerkaar ootab oma toredasse kollektiivi muusikaõpetajat (1,0 ametikohta) Tööleasumise aeg on 19.08.2019. Ametikorteri võimalus. Kandideerimiseks saada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide […]

muusikaõpetaja, õppealajuhataja


Räpina Vallavalitsus

Lisatud: 12. juuni 2019

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Viluste Põhikooli direktori ametikohale. Viluste Põhikooli direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldise […]

direktor


Ruusa Põhikool

Lisatud: 10. juuni 2019

Ruusa Põhikool võtab alates 21. augustist tööle loodusainete õpetaja (osalise koormusega) bioloogia – 3 tundi, geograafia – 3 tundi, loodusõpetus – 4 tundi, keemia […]

eripedagoog, logopeed, loodusainete õpetaja, üks-ühele õpetaja