Räpina Ühisgümnaasium

Lisatud: 7. nov. 2019

Räpina Ühisgümnaasium kuulutab välja konkursi käsitöö- ja kodunduse õpetaja ning joonestamise õpetaja 0,8 ametikohale. Kandideerija peab vastama õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (võivad olla omandamisel). Tööleasumise […]

käsitöö- ja kodunduse õpetaja