Räpina Ühisgümnaasium

Lisatud: 10. sept. 2019

Räpina Ühisgümnaasium kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja ametikohale (lapsehoolduspuhkuse ajaks). Kandideerija peab vastama õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (võib olla omandamisel). Tööleasumise aeg on 28. oktoobril 2019. […]

muusikaõpetaja