TARTU ULIKOOL
OPL SUVI

Põlva Gümnaasium

Lisatud: 26. juuni 2017

Põlva Gümnaasium kutsub tööle kandideerima hoolivat, väärikat, ettevõtlikku ja pädevat eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Põlva Gümnaasium on 1. septembrist 2016 Põlvas õppetööd alustanud […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja


Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal

Lisatud: 26. juuni 2017

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on 1989. aastal kodanikualgatusena rajatud üldhariduskool. Meie kooli õppekava tugineb waldorfpedagoogikale, tagades Kagu-Eesti peredele valikuvõimaluse laste hariduse omandamisel. Otsime […]

klassiõpetaja


Mooste Mõisakool

Lisatud: 26. juuni 2017

Moostes asuv mõisakool soovib suurendada oma ühtehoidvat ja sõbralikku kooliperet. Sügisest ootame meiega liituma infojuhti-haridustehnoloogi 1,0 ametikohta, HEV-koordinaatorit-eripedagoogi 1,0 ametikohta, sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikohta, vene […]

HEV-koordinaator-eripedagoog, infojuht-haridustehnoloog, sotsiaalpedagoog, vene keele õpetaja


Ruusa Põhikool

Lisatud: 14. juuni 2017

Ruusa Põhikool võtab alates 1. septembrist tööle osalise koormusega klassiõpetaja (lihtsustatud õpe), logopeedi-eripedagoogi. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18. augustiks […]

klassiõpetaja, logopeed-eripedagoog


Lasteaed Kaari

Lisatud: 13. juuni 2017

Lasteaed Kaari pakub alates 16. augustist 2017 tööd lasteaiaõpetajale. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressil kaari@vkuuste.ee või […]

lasteaiaõpetaja


Põlva Lasteaed Mesimumm

Lisatud: 9. juuni 2017

Põlva Lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi logopeedi (1,0), muusikaõpetaja (1,0) ametikohtadele. Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt […]

logopeed, muusikaõpetaja


Räpina Muusikakool

Lisatud: 5. juuni 2017

Räpina Muusikakool ootab oma toredasse kollektiivi tööle alates septembrikuust kitarriõpetaja ning basskitarriõpetaja. Info tel 516 4848.

kitarriõpetaja


Räpina lasteaed Vikerkaar

Lisatud: 5. juuni 2017

Räpina lasteaed Vikerkaar otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajat, 1,0 ametikohta (lapsehoolduspuhkuse asendaja), muusikaõpetaja, 0,8 ametikohta. Tööleasumise aeg on 21. august 2017. Kandideerimiseks esita avaldus, CV, […]

lasteaiaõpetaja, muusikaõpetaja


Kanepi Gümnaasium

Lisatud: 17. mai 2017

Kanepi Gümnaasium võtab tööle osalise koormusega inglise keele õpetaja, ajalooõpetaja, tehnoloogiaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi. Avaldus ja CV saata 10. juuniks suislepp@kanepig.edu.ee. Lisainfo […]

ajalooõpetaja, inglise keele õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, psühholoog, sotsiaalpedagoog, tehnoloogiaõpetaja


Põlva Kool

Lisatud: 25. jaan. 2017

Enam kui 800 õpilasega Põlva Kool pakub tööd koolipsühholoogile. Huvi korral uuri täpsemalt www.polvakool.ee.

koolipsühholoog