LOODUSHARIDUS
SEIKLUS OPL

Varbola Lasteaed-Algkool

Lisatud: 10. apr. 2018

Varbola Lasteaed-Algkool võtab konkursi korras tööle klassiõpetaja (1,0 ametikohta). Tööleasumise aeg on 02.05.2018. Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 20. aprilliks aadressil […]

klassiõpetaja


Märjamaa Gümnaasium

Lisatud: 9. apr. 2018

Märjamaa Gümnaasium kuulutab välja konkursi klassiõpetaja 2,0 ametikohale (esimesed klassid), kehalise kasvatuse õpetaja 2,0 ametikohale (algklassid, tüdrukud, poisid), füüsikaõpetaja osalise koormusega ametikohale (gümnaasiumiaste), haridustehnoloogi […]

füüsikaõpetaja, haridustehnoloog, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja


Märjamaa Muusika- ja Kunstikool

Lisatud: 16. jaan. 2018

Märjamaa Muusika- ja Kunstikool pakub alates 1. veebruarist tööd klaveriõpetajale. Teave tel 5649 2536, muusika.kunstikool@marjamaa.ee.

klaveriõpetaja