TARTU ULIKOOL
OPL SUVI

Märjamaa Gümnaasium

Lisatud: 14. juuni 2017

Märjamaa Gümnaasium võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle klassiõpetaja üks ühele õppeks (4. klass). Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega esitada […]

klassiõpetaja


Rapla Gümnaasium

Lisatud: 13. juuni 2017

Rapla Gümnaasium  uus riigigümnaasium Rapla vallas avatakse 1. septembril 2018. Rapla Gümnaasium võtab tööle õppejuhi, kes omab haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a […]

õppejuht


Raikküla Kool

Lisatud: 13. juuni 2017

Raikküla Kool ootab oma sõbralikku meeskonda logopeedi (koormus 1,0 ametikohta), inglise keele õpetajat (koormus 11 tundi). Kasuks tuleb eelnev töökogemus erivajadustega lastega töötamisel. Tööleasumine […]

inglise keele õpetaja, logopeed


Varbola Lasteaed-Kool

Lisatud: 4. apr. 2017

Varbola Lasteaed-Kool võtab konkursi korras tööle alates 21. augustist 2017 kaks klassiõpetajat (1. klassile ja liitklassile 2.–3. klass), õppealajuhataja (0,5 ametikohta). Täpsem info aedkooli […]

klassiõpetaja, õppealajuhataja