Tartu Karlova Kool

Lisatud: 1. okt. 2019

Tartu Karlova Kool otsib oma meeskonda eripedagoogi või väikeklassiõpetajat, kes viiks läbi eesti keele ja matemaatika väikerühma tunde neljandas klassis (6 õpilast) ning üldõpetuse […]

eripedagoog


Rõngu Keskkool

Lisatud: 1. okt. 2019

Rõngu Keskkool võtab tööle eesti keele ja kirjanduse õpetaja gümnaasiumiastmesse (6 kontakttundi jaotatud kolmele päevale nädalas). Nõutav erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud hariduslik […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja


Tartu Lasteaed Naerumaa

Lisatud: 23. sept. 2019

Tartu Lasteaed Naerumaa ootab oma sõbralikku perre alates 1. jaanuarist 2020 eripedagoogi koormusega 0,5 ja logopeedi koormusega 1, 0. Logopeedina on võimalik tööle […]

eripedagoog, logopeed


Tartu lasteaed Sipsik

Lisatud: 23. sept. 2019

Tartu lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda logopeedi (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja) 1,0, eripedagoogi (1,0). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata e-aadressil […]

eripedagoog, logopeed