Tartu Herbert Masingu Kool

Lisatud: 15. nov. 2018

Tartu Herbert Masingu Kool otsib oma toredasse kollektiivi matemaatikaõpetajat (1,0 koormus). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 20. detsembriks aadressil […]

matemaatikaõpetaja


Juhan Liivi nim Alatskivi Kool

Lisatud: 14. nov. 2018

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool pakub tööd eripedagoogile (1,0 ametikohta).  Töö sisu: HEV-koordinaatori ülesannete täitmine, koolipereliikmete nõustamine õpilaste toetamiseks, hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine (individuaalõpe […]

eripedagoog


Peipsiääre vallavalitsus

Lisatud: 14. nov. 2018

Peipsiääre vallavalitsus otsib oma haridusasutustesse täistööajaga logopeedi (Juhan Liivi nim Alatskivi kool, 0,5 ja Alatskivi lasteaed, 0,5). Nõutav erialane magistrikraad. Tööleasumine 02.01.2019! Kirjalik avaldus, […]

logopeed


Nõo Põhikool

Lisatud: 13. nov. 2018

Nõo Põhikool pakub tööd vene keele õpetajale (koormus 0,8, asenduskoht). Tööleasumine 7. jaanuaril 2019. a. eripedagoogile (koormus 0,5, asenduskoht). Tööleasumine 3. detsembril 2018. a. […]

eripedagoog, vene keele õpetaja


Melliste Algkool-Lasteaed

Lisatud: 6. nov. 2018

Melliste Algkool-Lasteaed ootab oma töökasse ja rõõmsameelsesse perre kehalise kasvatuse õpetajat 1,0 koormusega (0,5 kohta lasteaias ja 0,5 kohta koolis, 1.–6. kl, asenduskoht lapsehoolduspuhkusel […]

kehalise kasvatuse õpetaja


J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool

Lisatud: 6. nov. 2018

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool otsib oma kollektiivi loodusainete õpetajat 1,0 koormusega alates 7. jaanuarist 2019. Ained: bioloogia, geograafia, inimeseõpetus, keemia, loodusõpetus.   […]

loodusainete õpetaja


Kammeri Kool

Lisatud: 1. nov. 2018

Kammeri Kool ootab oma sõbralikku kooliperre muusikaõpetajat. Tööleasumine kohe. Haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata info@kammerikool.ee, informatsioon õppejuhilt +372 5346 9721.

muusikaõpetaja


Kuuste Kool ja Kambja Põhikool

Lisatud: 19. okt. 2018

Kuuste Kool ja Kambja Põhikool võtavad konkursi korras tööle logopeedi (1,0 ametikohta Kuuste Koolis), eripedagoogi (0,6 ametikohta Kuuste Koolis, 0,4 ametikohta Kambja Põhikoolis). Avaldus […]

eripedagoog, logopeed


Tartu Tamme Gümnaasium

Lisatud: 16. okt. 2018

Tartu Tamme Gümnaasium otsib oma meeskonda õppenõustajat, kes aitaks jälgida õpilaste edenemist õppetöös ning vajadusel nõustada õpilasi õppimisega seotud küsimustes; nõustada õpilasi sotsiaalsete probleemide […]

õppenõustaja


Puhja Kool

Lisatud: 9. okt. 2018

Puhja Kool võtab tööle osalise tööajaga töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) esitada allkirjastatult hiljemalt 19.10.2018 e-kirjaga […]

loodusainete õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja