J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool

Lisatud: 19. juuni 2019

Tartumaal Maarja-Magdaleena külas asuv  J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool otsib oma kollektiivi inglise keele õpetajat (21 tundi nädalas). Avaldus, CV ja haridust tõendavate […]

inglise keele õpetaja


Võnnu Keskkool

Lisatud: 19. juuni 2019

Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda põhikooli klassidele emakeeleõpetajat. Töö põhisisu on õppetöö läbiviimine, laste arengu toetamine, vajadusel õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine ning nii […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja


Nõo lasteaed Krõll

Lisatud: 18. juuni 2019

Nõo lasteaed Krõll otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajaid (tähtajaline asenduskoht ja tähtajatu ametikoht). Tööleasumine augustis 2019. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentide koopiad saata kroll@nvv.ee […]

lasteaiaõpetaja


Lähte Ühisgümnaasium

Lisatud: 14. juuni 2019

Lähte Ühisgümnaasium võtab tööle robootikaõpetaja (osaline koormus). Kandideerimiseks palume esitada dokumendid hiljemalt 15. juuliks e-aadressil yllarloks@gmail.com või postiga Lähte ÜG, Õpetaja 8, 60502 Lähte. […]

robootikaõpetaja


Tartu Kunstikool

Lisatud: 11. juuni 2019

Tartu Kunstikoolis leiavad tööd sotsiaalpedagoog (asendajana LHP ajaks) 0,5 ametikohta, õppelogistik 0,5 ametikohta, õppenõustaja 0,5–1,0 ametikohta. Tööleasumise aeg on septembris 2019. Kandideerimiseks esitada 27.06.2019 […]

õppelogistik, õppenõustaja, sotsiaalpedagoog


Tartu Lasteaed Hellik

Lisatud: 6. juuni 2019

Tartu Lasteaed Hellik Aardla 138, Tartu võtab tööle lasteaiaõpetaja (1,0 põhikoht) alustavasse sõimerühma. Tööleasumine 5.8.2019. lasteaiaõpetaja (0,5 põhikoht) 6–7-aastaste laste rühma. Tööleasumine 2.9.2019. Motiveeritud […]

lasteaiaõpetaja


Peedu Kool

Lisatud: 6. juuni 2019

Peedu Kool Ootame oma toredasse särasilmsesse meeskonda koolijuhti. Kandideerijalt ootame meeskonnatööoskust, algatusvõimet ja eestvedamise suutlikkust, tahet ja oskust arvestada kogukonna vajadusi ja ootusi, teha […]

koolijuht


Peedu Kool

Lisatud: 6. juuni 2019

Peedu Kool Ootame oma toredasse särasilmsesse meeskonda klassiõpetajat, klassiõpetajat (asenduskoht). Meie 6-klassilises kogukonnakoolis on üldõpetus ja õuesõpe, tähtsal kohal koostöö ja avatud suhtlemine, väärtustatud […]

klassiõpetaja


Kambja lasteaed Mesimumm

Lisatud: 5. juuni 2019

Kambja lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi logopeedi 1,0 ametikohale. Tööleasumise aeg on 12. august 2019. Edukal kandidaadil on täidetud kvalifikatsiooninõuded, tahe töötada laste ja […]

logopeed


Tartu Lasteaed Tõruke

Lisatud: 3. juuni 2019

Tartu Lasteaed Tõruke võtab konkursi korras tööle rühmaõpetaja (koormusega 1,0) alates 5. augustist 2019. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 3. […]

lasteaiaõpetaja