OPL MANG

Viljandi lasteaed Krõllipesa

Lisatud: 16. nov. 2017

Viljandi lasteaed Krõllipesa kuulutab välja konkursi õppejuhi (koormus 1,0) ametikoha täitmiseks. Tööleasumise aeg esimeselt võimalusel. Nõuded kandidaadile: vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr […]

õppejuht


Viljandi Linnavalitsus

Lisatud: 14. nov. 2017

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Viljandi Huvikooli (Carl Robert Jakobsoni 47c, Viljandi) direktori ametikohale. Kandidaadile esitatavad nõuded: kõrgharidus, vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, teadmised […]

direktor


Kalmetu Põhikool

Lisatud: 5. sept. 2017

Kalmetu Põhikool võtab tööle matemaatikaõpetaja asendaja. Info e-post kool@kalmetu.vil.ee või tel 551 6372.

matemaatikaõpetaja