Õpetajate Leht

Võru Kreutzwaldi Kool

Lisatud: 6. juuli 2018

Võru Kreutzwaldi Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: klassiõpetaja (1,0 ametikohta), tööleasumise aeg on 23.8.2018. klassiõpetaja (1,0 ametikohta, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks) […]

klassiõpetaja


Rõuge Põhikool

Lisatud: 29. juuni 2018

Rõuge Põhikoolis saavad tööd kaks klassiõpetajat, logopeed, sotsiaalpedagoog. Avaldus, CV ning haridust tõendavad dokumendid saata e-aadressil toomas.raju@mail.ee. Info telefonil 510 4900, Toomas Raju.

klassiõpetaja, logopeed, sotsiaalpedagoog


Puiga Põhikool

Lisatud: 26. juuni 2018

Puiga Põhikool võtab konkursi korras tööle: eripedagoogi/klassiõpetaja (1,0 ametikohta). Tööleasumine 21.08.2018. a. Kandidaadile esitatavad nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele, hea suhtlemis- ja koostöösokus, avatus uuendustele. Motiveeritud […]

eripedagoog-klassiõpetaja