MUUSEUM
aasta õpetaja gala

Sõmerpalu lasteaed Lepatriinu

Lisatud: 20. sept. 2018

Sõmerpalu lasteaed Lepatriinu (Võrumaa, Võru vald, Sõmerpalu alevik, Pargi 8) kuulutab välja konkursi õppealajuhataja ametikohale 0,5 koormusega. Kandidaatidele esitatavad nõuded: vastavus haridusministri 26. augusti […]

õppealajuhataja


Võru Kreutzwaldi Kool

Lisatud: 12. sept. 2018

Võru Kreutzwaldi Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmise ametikoha täitmiseks: klassiõpetaja (1,0 ametikohta, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks), tööleasumise aeg on 26.11.2018; eripedagoog (1,0 ametikohta), […]

eripedagoog, klassiõpetaja