Rõuge Põhikool

Lisatud: 20. juuni 2019

Rõuge Põhikool otsib oma meeskonda inglise keele õpetajat (4 tundi), pikapäevarühma õpetajat (2,0), IT-spetsialisti, väikeklassiõpetajat. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata […]

inglise keele õpetaja, IT-spetsialist, pikapäevarühma õpetaja, väikeklassiõpetaja


Puiga Põhikool

Lisatud: 24. mai 2019

Puiga Põhikool võtab konkursi korras tööle eripedagoogi (1,0 ametikohta). Tööleasumine esimesel võimalusel. Kandidaadile esitatavad nõuded vastavus kvalifikatsiooninõuetele, hea suhtlemis- ja koostöösokus, avatus uuendustele. […]

eripedagoog