OPL MANG

Värska Gümnaasium

Lisatud: 4. dets. 2017

Värska Gümnaasium võtab tööle inglise keele õpetaja gümnaasiumiastmesse. Töökoha suurus on 0,4 ametikohta. Kandidaatidel saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 20. detsembriks […]

inglise keele õpetaja


Haridus- ja Teadusministeerium

Lisatud: 1. dets. 2017

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi Urvaste Kooli direktori ametikoha täitmiseks. Urvaste Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev põhikool hariduslike erivajadustega (HEV) lastele. […]

direktor