Archimedes

Võru Kreutzwaldi Kool

Lisatud: 14. dets. 2018

Võru Kreutzwaldi Kool kuulutab välja avaliku konkursi väikeklassiõpetaja (1,0 ametikohta, tööleasumise aeg on jaanuar 2019) ametikohale. Avaldus, CV, essee oma tööst Võru Kreutzwaldi […]

väikeklassiõpetaja


Puiga Põhikool

Lisatud: 9. dets. 2018

Puiga Põhikool võtab konkursi korras tööl eripedagoogi 1,0 ametikohaga. Tööleasumine esimesel võimalusel. Kandidaadile esitatavad nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele, hea suhtlemis- ja koostööoskus, avatus uuendustele. Motiveeritud […]

eripedagoog


Meremäe Kool

Lisatud: 27. nov. 2018

Meremäe Kool pakub tööd matemaatikaõpetajale osalise koormusega alates jaanuarist 2019. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 17.12.2018 e-kirjaga meremaekool@gmail.com. Lisainfo […]

matemaatikaõpetaja