KULTUURISUVI
SEIKLUS OPL
Värske sisu

Kõrgharidus Eesti õppejõud aastal 2012

13. sept. 2013 Eve Mägi, Hanna-Stella Haaristo hariduspoliitika analüütikud

Õppejõude puudutavaid uuringuid on Eestis tehtud vähe, mistõttu ülevaade nende pädevuste ja tööga seotud eri tahkude kohta on olnud üsna puudulik, viimane suurem analüüs […]

Ajalugu Hundi aasta, hundi aeg

13. sept. 2013 Karl Kello

Tänavune aasta on kuulutatud Eestis hundiaastaks. Koos aasta looma esmakordse tunnustamisega sündis idee valida ka rahvusloom – et rahvuslinnu (suitsupääsuke), rahvuskala (räim), rahvuslille (rukkilill) […]

Arvamus Riigieksamid – Eesti hariduse oluline väärtus

13. sept. 2013 Madis Somelar Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi juhatuse esimees, õpetaja-metoodik

Kui riigieksamite süsteemi muutma hakati, rõhutati vajadust suurendada rõhuasetust reaalainetele. Kõneldi vajadusest tõsta eksami sooritamise lävendit 20%. Kahjuks on praeguseks kujunenud olukord kaugenenud esialgsest […]

Alusharidus Heatahtlikkus on hinnas

13. sept. 2013 Pärje Ülavere, Marika Veisson

Tallinna ülikooli teadlaste uuring on selgitanud välja koolieelsete lasteasutuste direktorite, õpetajate ja lapsevanemate väärtushinnangud. Väärtused kuuluvad lahutamatult inimellu. Neist juhindudes tehakse elu tähtsad ja […]