Värske sisu

Kutseharidus Õpilane hindab õpetajat

22. märts 2013 Varje Tipp Pärnumaa kutsehariduskeskuse arenguosakonna juhataja

Pärnumaa kutsehariduskeskuses on teist aastat kasutusel elektrooniline tagasisidesüsteem. Möödunud õppeaastal toimus piloteerimine ja käesolevast õppeaastast soovitatakse igal õppijal anda pärast õppemooduli lõppu tagasisidet õppeprotsessi […]

Arvamus Statistika ja reaalpalk

22. märts 2013 Merike Kaste Kanepi Gümnaasiumi direktor

11. märtsil jõudis kohalikesse omavalitsustesse kiri haridus- ja teadusministeeriumi dokumendihaldussüsteemist Pinal. See sisaldas kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide õpetajate palgakulude ülevaadet 2013. a jaanuari kohta. Esimene […]