Töökuulutused

Õpetajate Lehe tööpakkumiste andmebaas.

Kategooria
Viimati lisatud

Keila Kool

Lisatud: 23. apr. 2019

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog, huvijuht, inglise keele õpetaja, logopeed, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja, psühholoog, saksa keele õpetaja

Maardu Gümnaasium

Lisatud: 23. apr. 2019

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, bioloogia- ja loodusõpetuse õpetaja, eesti keele kui teise keele õpetaja, eesti keele õpetaja, füüsikaõpetaja, huvijuht, inglise keele õpetaja, IT-juht-haridustehnoloog, keelekümbluse klassiõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja, õppejuht, tehnoloogiaõpetaja

Narva Vanalinna Riigikool

Lisatud: 23. apr. 2019

ajalooõpetaja, eesti keele õpetaja, füüsikaõpetaja, geograafiaõpetaja, keemiaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, logopeed, loodusõpetuse õpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, saksa keele õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Lisatud: 18. apr. 2019

abiõpetaja, aineõpetaja, arendusjuht, eripedagoog, haridustehnoloog, klassiõpetaja, lasteaiaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed, loovterapeut, õppejuht, pikapäevarühma õpetaja, projektijuht, psühholoog, sotsiaalpedagoog, tegevusterapeut