Õpetajate Leht

Alutaguse Vallavalitsus

12. juuli 2018 - Alutaguse Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Alutaguse Vallavalitsus

korraldab avaliku konkursi

 • Iisaku Gümnaasiumi direktori ametikohta täitmiseks.

Tööleasumise aeg on kokkuleppel.

Kandideerijatele esitatavad nõuded:

 • vastavust haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõike 1 nõuetele,
 • teadmisi kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest,
 • eelnev kogemus haridusvaldkonna juhtimisel,
 • koostöötahet ja meeskonnajuhtimise oskust,
 • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Konkursil osalemiseks esitada:

 • kirjalik avaldus,
 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik),
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi kirjalik nägemus asutuse juhtimisest ja arengust,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimise dokumendid esitada hiljemalt 25.07.2018 Alutaguse Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@alutagusevald.ee märgusõnaga „Iisaku Gümnaasiumi direktori konkurss”.

Info Kairi Soomer, tel +372336 6911, 5855 2996, e-post kairi.soomer@alutagusevald.ee.


Comments are closed.