Haridus- ja Teadusministeerium

10. jaan. 2018 - Haridus- ja Teadusministeerium kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja Teadusministeerium

Otsime oma meeskonda Tallinnas

 • välishindamisosakonna eksperti hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse valdkonnas.

Sinu töö on seotud hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldusega ning põhilisteks ülesanneteks on

 • haridusasutuste ja nende pidajate nõustamine haridusasutuste tegevuse õiguspärasuse küsimustes oma valdkonnas;
 • haridusasutuste tegevuse tulemuslikkuse ja õiguspärasuse seire oma valdkonnas;
 • oma valdkonnas ministeeriumisisese ja -välise koostöö ning infovahetuse korraldamine;
 • oma valdkonnas kaebuste lahendamine Haridus- ja Teadusministeeriumi poolse juhtumikorraldajana, päringutele ja teabenõuetele vastamine;
 • oma valdkonnas järelevalve läbiviimine haridusasutuste ja nende pidajate üle.

Eeldused kandideerimisel

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt hariduse valdkonnas);
 • haridusvaldkonda, haldusmenetlust ja järelevalvet reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • töökogemus haridusasutuses või hariduskorralduse valdkonnas, eelistatavalt hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisega seonduvalt;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • inglise keele oskus B1 või sellele vastaval tasemel;
 • analüüsi- ja üldistusvõime;
 • väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus;
 • algatusvõime ja iseseisvus oma tööülesannete täitmisel;
 • autojuhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt pool pakume

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd mainekas riigiasutuses;
 • eneseteostusvõimalust toetavas ja professionaalses meeskonnas ning tippspetsialistidest koosnevas koostöövõrgustikus;
 • paindlikku töökorraldust;
 • võimalust panustada Eesti haridusasutuste arengu suunamisse.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 22. jaanuariks 2018 e-posti aadressil cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.

Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.


Comments are closed.