Teadusharidus

Haridus- ja Teadusministeerium

15. juuli 2017 - Haridus- ja Teadusministeerium kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja Teadusministeerium
kuulutab välja konkursi

 • Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktori ametikoha täitmiseks.

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus.

Kandidaadilt ootame:

 • valmisolekut võtta vastu väljakutse omanäolise kooli juhtimiseks,
 • oskust kasutada oma töös tulemuspõhise juhtimise põhimõtteid,
 • valmisolekut arendada kooli ja kooli meeskonda ning kohaneda muutustega,
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus,
 • väga head teadmised haridusvaldkonnast (sh muusikavaldkonnast).

Kandideerijatel esitada:

 • avaldus,
 • motivatsioonikiri (sh visioon kooli arendamisel),
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Töö asukoht: Vabaduse väljak 4, Tallinn.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 30. septembriks 2017. a e-posti aadressil cv@hm.ee.

Täiendav info telefonil 735 0384.


Comments are closed.