OPL SUVI
TARTU ULIKOOL

Iisaku Vallavalitsus

16. juuni 2017 - Iisaku Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Iisaku Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

 • Iisaku Lasteaia Kurekell direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Tööleasumise aeg on 17. juuli 2017. a.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • Kõrgharidus,
 • vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö kogemus koolieelses lasteasutuses,
 • pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas),
 • enamlevinud infotehnoloogia vahendite ja kontoritarkvara kasutamise oskus tavakasutaja tasemel,
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel, vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus,
 • elulookirjeldus (s.h töö- ja teenistuskäik),
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad,
 • ametikohale asumise motivatsiooni kirjeldus ja visioon Iisaku Lasteaia Kurekell arenguvõimaluste kohta.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 4. juulil 2017. a kella 10-ks Iisaku Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa 41101, märgusõna „Lasteaia direktori konkurss” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil lia.teevali@iisaku.ee.

Täiendav info tel 337 2733, tel 524 2521.


Comments are closed.