Õpetajate Leht

Järva Vallavalitsus

12. juuli 2018 - Järva Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Järva Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi vabaneva

 • Koigi Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Kandidaadile esitatavad  nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõike 1 nõuetele;
 • juhtimiskogemus;
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Kandideerijatel esitada:

 • kandideerimisavaldus;
 • motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid lähiaastateks;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Omalt poolt pakume:

 • head töökeskkonda;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • eneseteostust kooli arendamisel.

Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik.

Dokumendid esitada 1. augustiks 2018 Järva Vallavalitsusele aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond või digitaalselt e-posti aadressil info@jarva.ee

Täiendav teave
Tiina Oraste, abivallavanem, 505 3525, Tiina.Oraste@jarva.ee
 

 


Comments are closed.