Jüri Gümnaasium

12. märts 2019 - Jüri Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Jüri Gümnaasium

 • ootab oma meeskonda alates 2019/2020. õppeaastast
  klassiõpetajat,
  väikeklassiõpetajat,
  kehalise kasvatuse õpetajat,
  füüsika-, geograafia- ja bioloogiaõpetajat gümnaasiumile,
  matemaatikaõpetajat põhikoolile,
  eesti keele ja kirjanduse õpetajat põhikoolile,
  inglise keele õpetajat põhikoolile,
  muusikaõpetajat põhikoolile,
  õpiabi õpetajat,
  eripedagoogi.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus või õpid vastaval alal, soovid töötada lastega ning pead lugu ka enese arendamisest, oled avatud meelega ja koostööaldis ning oskad kasutada ka digivahendeid.

Koos toreda meeskonna ja heade töötingimustega pakume võimalust end teostada, innovaatiliselt mõelda, arendada ja koolitada.

Sisseelamise perioodil on uuele töötajale toeks mentor, kes on oma ala spetsialist.

Taotlus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10.08.2019 e-aadressil personalispetsialist@jyri.edu.ee.

Tööleasumise aeg 21.08.2019.
Lisainfo telefonidel 622 4296, 5691 8775.


Comments are closed.