Jüri Gümnaasium

5. nov. 2019 - Jüri Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

 

Jüri Gümnaasium

ootab oma meeskonda

 • gümnaasiumiastme õppedirektorit (0,75 ametikohta õppedirektor ja 0,25 ametikohta HEV-koordineerija gümnaasiumiastmes).

Tegevuse eesmärk

 • gümnaasiumi õppe- ja kasvatusprotsessi töö korraldamine ja arendamine,
 • riiklikust ja kooli õppekavast lähtuvate ainekavade täitmise koordineerimine,
 • õpetamise ja õppimise kvaliteedi ning nõutavate õpitulemuste saavutamise tagamine,
 • kooli õppe- ja kasvatusprotsessi dokumentaalne asjaajamine,
 • kokkulepitud väärtuste ja käitumismallide juurutamine.

Nõudmised kandidaadile

Kvalifikatsioon:

 • gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsus,
 • kooli tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine,
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas,
 • väga hea arvutioskus.

Isikuomadused:

 • hea suhtlemisoskus,
 • koostöövõime, meekonnatöö oskus, organiseerimisvõime,
 • juhendamisoskus,
 • võime ja oskus iseseisvalt oma tööd juhtida,
 • eneseanalüüsioskus, õppimisvõime,
 • vastutusvõime, usaldusväärsus.

Pakume

 • arengu- ja koolitusvõimalusi,
 • enesetäiendamise võimalusi,
 • head koostöömeeskonda,
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd,
 • sisseelamisperioodil on uuele töötajale toeks mentor, kes on oma ala spetsialist.

 

Kandideerimiseks esitada avaldus direktori nimele, elulookirjeldus, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsiooni kinnitavate dokumentide ärakirjad, muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

Dokumente ootame kuni 22.11.2019 e-aadressil personalispetsialist@jyri.edu.ee.

Telefon 622 4296. Koduleht www.jyri.edu.ee.

Laste 3, Jüri, Rae vald, Harjumaa

 

 


Comments are closed.