MATEMAATIKA

Kärdla Põhikool

12. veebr. 2019 - Kärdla Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Kärdla Põhikool

ootab oma meeskonda

 • töö- ja tehnoloogiaõpetajat.

 Sobiv kandidaat

 • on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis,
 • õpib ise ja usub iga õpilase edusse,
 • oskab käsitleda erinevaid materjale ja tehnoloogiaid,
 • omab vajalikku kvalifikatsiooni.

 Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd,
 • väljakutseid ja enesearengut,
 • toetavaid kolleege,
 • töökoormust 1,0 ametikohta.

 Kandideerimisel esitada

 • sooviavaldus ja motivatsioonikiri,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • lühiessee (1 lk) õpetaja rollist Kärdla Põhikooli visiooni elluviimisel,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööleasumine augustis 2019.

Dokumendid esitada hiljemalt 29. märtsiks 2019 aadressil direktor@kardla.edu.ee.

Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 5347 4137, www.kardla.edu.ee.


Comments are closed.