Soome 2

Kärdla Põhikool

15. märts 2017 - Kärdla Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Kärdla Põhikool
võtab konkursi korras tööle

 • klasiõpetaja (1,0 ametikohta),
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0 ametikohta) ajutiselt ära oleva töötaja asendamiseks.

Nõudmised kandidaadile

 • Vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Kasuks tuleb eelnev koolitöö kogemus.
 • Vastavus Vabariigi Valitsuse 22.11.2000. a määruses nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded” sätestatud õpetaja üldpädevusnõuetele.

Tööleasumine augustis 2017.

 

Kärdla Põhikool
võtab konkursi korras tööle

 • õppealajuhataja (1,0 ametikohta).

Tööülesanded:

 • õppe- ja kasvatustöö korraldamine,
 • metoodilise töö korraldamine,
 • sisehindamine õppe-kasvatustegevuse üle,
 • sise- ja väliskommunikatsioon õpetajate, tugiteenuste ja lastevanemate vahel.

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • õpetajakutse ja juhtimiskompetentsus,
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus,
 • otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime,
 • väga hea arvutioskus,
 • soov panustada kooli arengusse,
 • soovitav eelnev töökogemus,
 • kohusetundlikkus ning püsivus.

Tööleasumine juunis 2017.

Avaldus koos CV ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiatega esitada 10. aprilliks aadressil valeri@kardla.edu.ee.

Info Valeri Gramakovski, Kärdla Põhikooli direktor, 5829 4371.


Comments are closed.