Kärdla Põhikool

10. jaan. 2019 - Kärdla Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

 

Kärdla Põhikool

ootab oma meeskonda

 • klassiõpetajat.

Sobiv kandidaat

 • on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis,
 • õpib ise ja usub iga õpilase edusse,
 • omab eelnevat koolitöö kogemust, sh HEV-lapsed,
 • omab vajalikku kvalifikatsiooni.

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd,
 • väljakutseid ja enesearengut,
 • toetavaid kolleege,
 • töökoormust 1,0 ametikohta.

Kandideerimisel esitada:

 • sooviavaldus ja motivatsioonikiri,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • lühiessee (1 lk) klassiõpetaja rollist Kärdla Põhikooli visiooni elluviimisel,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööleasumine veebruaris 2019.

Dokumendid esitada hiljemalt 23.01.2019 aadressil direktor@kardla.edu.ee.

Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 5347 4137, www.kardla.edu.ee.


Comments are closed.