Keila Linnavalitsus

11. jaan. 2018 - Keila Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Avalik konkurss Keila Linnavalitsuse haridusspetsialisti ametikohale.

Ametikoha teenistusülesanded: Keila linna alushariduse valdkonna töö korraldamine ja koordineerimine ning kaasaaitamine kogu Keila linna haridusvaldkonna töö korraldamisele ja koordineerimisele. Vajadusel kultuurinõuniku ülesannete täitmine.

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus (soovitavalt pedagoogiline või kultuurialane),
  • soovitav töökogemus oma töövaldkonnas,
  • arvutioskus: teksti- ja andmetöötlus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel,
  • eesti keel C1-tasemel, soovitav vene keele valdamine B2-tasemel,
  • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate ning teenistusülesannete täitmisega seotud õigusaktide tundmine,
  • haldusdokumentide koostamise ja vormistamise oskus.

Töö eeldab väga head kuulamis- ja suhtlemisoskust, printsipiaalsust, pingetaluvust, korrektsust ja oskust teha koostööd.

Tööleasumise aeg on kokkuleppel.

Pakume võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd, head töökeskkonda, sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Teenistuskoha asukoht: Keskväljak 11, Keila linn.

CV ja motivatsioonikiri ning haridust tõendav dokument koos palgasooviga palun saata 31. jaanuariks 2018 aadressil janne.okspuu@keila.ee või Keskväljak 11, Keila linn 76608 Harju maakond.

Kontaktisik Janne Okspuu.


Comments are closed.