MATEMAATIKA

Kunda lasteaed Kelluke

12. veebr. 2019 - Kunda lasteaed Kelluke kommenteerimine on välja lülitatud

 

Kunda lasteaed Kelluke

ootab oma meeskonda kvalifikatsiooninõuetele vastavat

  • muusikaõpetajat 1,0 ametikohaga.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Muusikaõpetaja loob laste muusikaliseks arenguks soodsa keskkonna, äratab huvi muusika, laulmise, muusikalise liikumise ja eneseväljendamise vastu. Loob oma tegevusega rõõmsa meeleolu ja tagab lastele eduelamuse.

Muusikaõpetaja on sõbralik, koostööaldis, hea suhtleja, lähtub oma töös laste arengulistest huvidest ja vajadustest, on kohusetundlik ja korrektne ning valdab arvutit.

Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. märtsiks aadressil Koidu 75, Kunda, 44106 Viru-Nigula vald või e-postiga lasteaed.kelluke@kunda.ee.

Info telefonil 322 1259.


Comments are closed.