Soome 2

Lagedi Kool

15. märts 2017 - Lagedi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Lagedi Kool
võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle põhikooli

  • klassiõpetaja klassi (2,0),
  • matemaatikaõpetaja (0,68), lisaks võimalus töötada informaatikaõpetajana ja ringijuhina,
  • informaatikaõpetaja (0,18), lisaks võimalus töötada ringijuhina,
  • eripedagoogi-väikeklassiõpetaja (3. kooliaste; 1,0).

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla omandamisel).

Kasuks tuleb eelnev töökogemus.

Avalduse, elulookirjelduse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja palume saata 30. aprilliks aadressil Lagedi Kool, Kooli 18, 75303 Lagedi või kool@lagedi.edu.ee.


Comments are closed.