Maardu Gümnaasium

10. juuni 2019 - Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Maardu Gümnaasium

vajab

  • eesti keele õpetajat 6.–9. keelekümblusklassidele. Koormus 8 nädalatundi, lisatasu 20%. Eeldame, et õpetaja emakeel on eesti keel;
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat 5.–9. klassidele, täiskoormus, keelekümblusklassides lisatasu 20%. Soovi korral töökoja meistri tasu. Vajalik eesti keele oskus C1-tasemel,
  • eesti keele kui teise keele õpetajat põhikoolis,
  • inglise keele õpetajat,
  • vene õppekeelega klassi klassiõpetajat.

Huvilistel palun endast teada anda direktor@mgm..ee.


Comments are closed.